For Finnmark er en organisasjon som startet høsten 2017 av Randi Karlstrøm (leder) og Torill Olsen (nestleder). I tillegg til oss består styret av Hermann Klemet Kitti Hansen, Geir Adelsten Iversen og Leif Birger Mækinen. Det er etablert ei Varangergruppe, og planen er at det skal etableres grupper flere steder i Finnmark.

FOR FINNMARK er en interesseorganisasjon for alle som vil beholde og videreutvikle Finnmark som egen region. FOR FINNMARK skal arbeide for Finnmark sine interesser og arbeide for at Finnmark fylkesting søker Stortinget om å beholde Finnmark som egen region. Dette gjøres ved:

  • Å styrke kunnskapen om Finnmarks historie, kultur og samfunnsliv.
  • Å heve bevisstheten om potensialet Finnmark har for å utvikle seg videre som egen region.
  • Stimulere til debatt om utfordringene som Finnmark står overfor.
  • Bidra til at flere engasjerer seg for at Finnmark skal bestå som egen region med eget folkevalgt organ basert på dagens ordning for valg av fylkesting og Storting.