For Finnmark er en tverrpolitisk medlemsorganisasjon som startet etter stortingsvalget høsten 2017, og ble formelt stiftet 5. januar 2018 av Randi Karlstrøm, Torill Olsen, Geir A, Iversen, Hermann K. Hansen og Lief Birger Mækinen.

Styret valgt på årsmøtet nov 2019 er Randi Karlstrøm (leder), Arne Pedersen, Geir Iversen, Helge Nicolaisen og Silja Støyva Arvola og med to varamedlemmer: Hermann Klemet Hansen og Randi Berit Sjølie. Medlemmer har etablert lokallag i Varanger og Porsanger.

FOR FINNMARK er en tverrpolitisk interesseorganisasjon for alle som vil beholde og videreutvikle Finnmark som egen region. FOR FINNMARK skal arbeide for Finnmark sine interesser og arbeide for at Finnmark fylkesting søker Stortinget om å beholde Finnmark som egen region. Dette gjøres ved:

  • Å styrke kunnskapen om Finnmarks historie, kultur, natur og samfunnsliv.
  • Å heve bevisstheten om potensialet Finnmark har for å utvikle seg videre som egen region.
  • Stimulere til debatt om utfordringene som Finnmark står overfor.
  • Bidra til at flere engasjerer seg for at Finnmark skal bestå som egen region med eget folkevalgt organ basert på dagens ordning for valg av fylkesting og Storting.

For Finnmark lever av årskontingent og fra medlemmene: kr 100 per år til vipps #583339 eller konto nr 4901 16 67642. For Finnmark er en av fylkets største politiske organisasjoner.

For Finnmark får også gaver og støtte både fra enkeltpersoner og  organisasjoner. Ønsker du å støtte oss kan du gi til vipps #512274 eller bankkonto 47505855252. Viktig at mange bidrar!

For Finnmark sin regnskapsfører er Multireg Regnskap AS, Bugøynes.