Fylkestinget i Finnmark. Foto: ffk.no

Finnmark fratas sin myndighet til å velge valgstyre!

i Politikk av

Skrevet av Arne Pedersen, styremedlem i ForFinnmark.

Det er blitt Regjeringens prestisjeprosjekt å få slått sammen fylkeskommuner og kommuner. Etter hvert tegnes et bilde av sterk folkelig motstand mot prosjektet. Det er ikke mange kommuner eller fylkeskommuner som frivillig har gått inn for å slå seg sammen med andre.

Det er i denne prosessen at Finnmark ble tatt på sengen.

Det forelå ikke et konkret forslag fra regjeringen om at Finnmark og Troms skulle slås sammen. Derfor er det heller ikke gjort vedtak eller utredninger om en slik sammenslåing i Finnmark før stortingsbehandlingen.

Vedtaket i stortinget om tvangsammenslåing av Finnmark er derfor ulovlig. Det er bare Finnmark som ble utsatt for denne behandlingen, alle andre fylkeskommuner har kunnet forholde seg til et konkret forslag om hvem de måtte slå seg sammen med.

Finnmark kunne selvsagt ikke godta en sånn behandling og særlig ikke etter at finnmarkingene etter en egen folkeavstemming bastant sa nei til tvangsammenslåing.

Denne uverdige overkjøringen av befolkningen i Finnmark ser ut til å fortsette ved at de samme partiene nå vil endre loven og spillereglene for en demokratisk prosess.

Finnmark fylkesting skal fratas sin myndighet til å velge valgstyre. Valg av valgstyre er lovbestemt lagt til fylkestinget selv. De skal med andre ord lage en spesial-lov som bare skal gjelde for Finnmark.

Også denne gangen tenker de å ta lovforslaget direkte i stortinget og uten at lovbestemte utredninger om nye lover blir fulgt før vedtak blir gjort i stortinget.

Dette viser hvilket demokrati vi egentlig har i dette landet når folkeviljen kan ignoreres så fundamentalt. Og det i en sak som nettopp handler om folkestyre.