Nei til tvangssammenslåing av Troms og Finnmark

Månedlig arkiv

november 2019

Et rungende ja for Finnmark!

i Kommentaren/Politikk By

Skrevet av Arne Pedersen, styremedlem i ForFinnmark

Vi i ForFinnmark har all grunn til å være både blide og i godt humør for tiden. For vi får stadig mer støtte til den eneste saken vi er opptatt av: Å få Stortinget til å vedta at Finnmark skal være eget fylke. 

Målet er to år frem i tid. Da skal det velges et nytt storting. Da kan vedtaket om å avvikle Finnmark gjøres om. Da kan Finnmark oppstå på ny.

Listen over alle som kjemper for å behold Finnmark som et eget fylke er veldig lang:

87% av velgerne i Finnmark vil ha Finnmark som eget fylke. Det samme vil fylkestingene i Finnmark, Troms og Nordland.

Sametinget avviser å avvikle Finnmark som et fylke. Halve stortinget har stemt mot å avvikle Finnmark. Et flertall i stortingets kommunalkomite har gått imot tvangsvedtaket fordi vedtaket ikke er i samsvar med loven. 

Alle nyvalgte ordførere fra de rødgrønne partiene i Finnmark og Troms skrev under på en velgerkontrakt at de ville gå for en reversering av tvangsvedtaket dersom de ble valgt til ordførere.

Alle listetoppene til fylkestingsvalget i våre to fylker på rødgrønn side har sagt nei til sammenslåing. 

Alle partiene på rødgrønn side i Finnmark og Troms gikk ved kommune- og fylkestingsvalget til valg på at de vil reversere tvangsvedtaket i stortinget. De vant valget soleklart. At de ville reversere tvangsvedtaket var en av de viktigste grunnene til valgseieren.

Flertallet av folket i de nye fylkene Viken, Innlandet og Vestlandet og deres politikere har ingen ting til overs for regjeringens politiske ide om færre fylker. De vil ha sine fylker tilbake igjen.

Fagforbundet i Finnmark vil ha oppløst tvangsammenslåing. Det samme vil flere interesseorganisasjoner.

Den nye rødgrønne fylkesregjeringen for Troms og Finnmark, som ledes av Bjørn Inge Mo fra Arbeiderpartiet, har forpliktet seg til å jobbe mot tvangsvedtaket og at fylkene igjen skal deles opp.

Jonas Gahr Støre hilste til årsmøte i ForFinnmark og sa at han ha tilbake Finnmark hvis Finnmark vil. Han vil jobbe for Finnmark, for mulighetene, for folk i nord og for å få tilbake optimismen. Det vil han arbeide for og vie seg til. Hele Arbeiderpartiet er med han på det.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum var i sin hilsning til vårt årsmøte, som vanlig helt klar. Det første et nytt storting i 2021 må gjøre er å reversere tvangsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms. To år med tvang er mer enn nok.

Nestleder i SV Kirsti Bergstø hilser og viser til at den nye fylkesregjeringen har forpliktet seg til å jobbe mot tvangsvedtaket og at fylkene igjen skal deles opp. Da trengs det kampkraft, glød, gode argumenter og samhold. «Det kjenner æ i lag med dokker. Lykke til i kampen. Den tar vi i lag».

Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt kom med sin hilsen direkte fra Vardø og et møte med Kystopprøret. – Vi skal gjenreise respekten for lokaldemokratiet og hindre denne sentraliseringen og overkjøringspolitikken som kommer fra det borgerlige flertallet. Vi må bare drive oppholdende strid i to år og så skal vi få oppløst dette tullballet. Så må også dere holde dampen oppe, sier Moxnes.

Finnmarkingenes historie og erfaring har gitt oss mot og styrke til å kjempe mot regjeringens tvang og for et rødgrønt flertall på stortinget i 2021. Da skal Finnmark igjen bli et eget fylke.

Denne massive, folkelig og politiske enigheten gir en kjempegod følelse av optimisme, den gjør at man blir glad og i godt humør. 

Argumentene mot tvangssammenslåing er styrket!

i Politikk By

Skrevet av Steinar Schanche

Det er forståelig at følelsene for eksempel knyttet til Finnmarks dramatiske krigshistorie fremmes i debatten om tvangssammenslåingen. Når noen av  støttespillere for det udemokratiske og ugrunnete vedtaket bruker dette til å karakterisere motstanden som føleri, forstår de tydeligvis ikke hvor dypt og ekte disse følelsene er befestet blant finnmarkingene. God politikk må også ta hensyn til følelser.

På den annen side er det nok av konkrete, reelle argumenter mot tvangssammenslåingen, og argumentene er styrket med tida! La meg derfor repetere noen poenger:

  • Det er i ettertid dokumentert at Stortinget i prosessen brøt med kravene i inndelingsloven. Vår påstand om mangelfull prosess uten mulighet til å se konsekvensene eller uttale seg til forslaget, er derfor grundig dokumentert. 
  • Det samme gjelder vår påstand om at det var sterk motstand mot forslaget blant folk. Folkeavstemmingen har dokumentert dette ettertrykkelig.
  • Tåkepratet om “robuste regioner” for å overføre store, viktige oppgaver til regionene, har konkretisert seg i det vi forutsa: praktisk talt ingenting.
  • Vår påstand om at vedtaket bygde på kunnskapsløshet om fylkets spesielle særtrekk knyttet til historie, eiendomsforhold, kulturer og folk er bekreftet bl.a. ved en udemokratisk og frekk endring av Finnmarksloven. Finnmarkslovens intensjoner er brutt ved et prokuratorknep. Finnmarkingenes innflytelse på forvaltningen av sin egen eiendom er sterkt svekket.
  • Erfaringene fra sammenslåingen av fylkesmennene viser at dette har gitt en dyr og ineffektiv forvaltning. 

De som har ansvaret for denne håpløse politikken, og deres støttespillere, viser ingen tegn til ansvarlig selverkjennelse. De håper sikkert  på at avmakt skal minske motstanden. Der tar de feil, igjen. 

En sammenslåing vil ubønnhørlig føre til stor avstand mellom de styrende og de styrte, og føre til avmakt og avdemokratisering. Vi ønsker det motsatte. Mer enn noen annen region trenger Finnmark sin egen politiske stemme, og en forvaltning i nær kontakt med folk.

Det er partiene som er mot tvangssammenslåingen som nå må vise ansvarlighet som regjeringen helt mangler, og forberede en smertefri og effektiv framtidig organisering av de to adskilte fylkeskommunene og fylkesmannsembetene for Troms og Finnmark. 

Hør «Surkuken» og de som jobber sammen!

i Politikk By

Hvordan ønsker vi å bli husket i nord? Som «surkuka», eller som de som fikk det til? Det var overskriften for debattinnslaget kalt «Nordnorsk forsamling» der ForFinnmark v/Arne Pedersen ble betegnet slik: Samtidig jobber For Finnmark for det motsatte av å samle seg. Alle de andre i panelet ble de som samarbeider…

Høre debatten her, og tenk selv.
(NB! Opptaket er gjort via iPhone, så lyden er ikke optimal).

Introduksjon til debatten (sitat):

«Knut-Eirik Dybdal er mannen bak Arctic Race of Norway, og har lyktes bedre enn noen med å samle Nord-Norge om ett felles prosjekt. Han spør hvorfor vi ikke får det til i andre sammenhenger også? Hvorfor kan vi ikke jobbe sammen som en samlet landsdel? Hva skal til? Hvordan jobbe politisk? Det er lettere å snakke med Nord-Norge når alle er enig.

Samtidig jobber For Finnmark for det motsatte av å samle seg: At Finnmark skal fortsette som eget fylke, og ikke slås sammen med Troms. Kan man ikke jobbe for egne interesser uten å bli oppfattet som en som jobber mot Nord-Norge?

Som leder av fylkesrådet i Troms opplevde Cecilie Myrseth at samarbeidet mellom de tre fylkene i nord havarerte. Nå som stortingspolitiker mener hun å representere hele landsdelen i rikspolitikken. På Svarte Natta vil hun for å belyse sitt ståsted i den hete striden mellom Finnmark og Troms som blir et eget fylke fra nyttår.

Arne Pedersen er leder i For Finnmark. Organisasjonen startet som en protest mot fylkessamenslåing i nord. Den tidligere fylkeordføreren fra Vadsø mener media i stor grad har vært skeive i dekningen av folkemeningen i Finnmark om sammenslåing. Folk har følt seg helt overkjørt, mener han.

Sigbjørn Aanes var Erna Solbergs høyre hånd og spinndoktor. Nå er han blitt rådgiver i påvirkningsbyrået First House. Hvilke tanker gjør han seg rundt bikkjeslagsmålet i nord? Angrer han på at han var med på å sette i gang fylkesreformen?

Og hvordan jobber lokal- og regionavisene med de store spørsmålene for Nord-Norge? Er de bare opptatt av sin egen bakgård, eller evner avisene å se det store bildet for landsdelen?»

De som deltok var
Vibeke Madsen, nyhetsredaktør, Avisa Nordland
Kenneth J. Gabrielsen, nyhetsredaktør, Rana Blad
Knut-Erik Dybdal, Arctic Race of Norway-general og hotelldirektør
Sigbjørn Aanes, tidligere statssekretær for Erna Solberg, nå partner og seniorrådgiver i First House.
Arne Pedersen, styremedlem ForFinnmark
Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Moderator Stein Sneve, politisk kommentator, Avisa Nordland

Kjemp for alt hva du har kjært…

i Kommentaren/Politikk By

Skrevet av Torill Olsen, nestleder i ForFinnmark

– Å komme med identitetskortet i regiondebatten er latterlig naivt, sa en journalist til meg en gang. Som om jeg var dum. Som om mine følelser av tilhørighet til mitt Finnmark ikke betyr noen ting. Som om kultur og historie ikke sitter i kroppen og gjør meg til den jeg er.

Jeg følte det nesten som et overgrep. Nei, ikke nesten. Det var et overgrep og et angrep. Men jeg sa ingenting da. Det ville ikke nyttet.

Men jeg har tenkt mye på hva denne tydelige følelsen av identitet er for noe, hvorfor den er så sterk og hvorfor en journalist våger å latterliggjøre den sterkeste drivkraften i min og manges kamp for Finnmark.

Identitet er ikke å spøke med. Hva var det som gjorde at russiske mødre sendte sine unge sønner ut i den store fedrelandskrigen selv om de visste at det betydde døden? Det var kjærligheten til sitt fedreland. Identitet.

Hvorfor trekker Catalonerne til gatene for å kjempe mot Spania? Det er historien og 300 år med spansk undertrykkelse som forklarer raseriet. Identitet.

Hva er det som gjør at Finnmarkingene protesterer høyest av alle når vi tvinges til å oppgi fylket vårt? Det er identitet, en samlebetegnelse for det vi føler på grunn av vår historie, kultur, natur, fornorskning, ran av naturressurser, latterliggjøring og maktesløshet.

Og det blir ikke borte på grunn av et Stortingsflertall eller flere. Det blir heller ikke borte selv om maktpersoner tror det, latterliggjør oss og prøver å forklare oss at identitet bare er følelsesmessig tull. Det er ikke bærekraftig for å møte fremtiden, sier de.

Men der tar de grundig feil. Våre forfedre og formødre kjempet ikke forgjeves for å bygge og bo i dette karrige landskapet. De sitter på våre skuldre og minner oss på at deres blodslit er hamret inn i våre gener og at vi ikke må gi oss. ALDRI!

Dette er noen av byggeklossene i vår identitet, og den er sterkere enn antall mennesker og sterkere enn et politisk høyreblaff når vi setter dagens regiondebatt inn i den store tiden. Den er også sterkere enn journalistens latterliggjøring av min identitet.

Farmor pleide å synge: Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder…» Det sitter fast i folket her, det er den voldsomme kampen for tilværelsen som ligger i oss fra alle tider. Og den som våger å si at identitet ikke betyr noe, kan se på styrken i kampen mot regionreformen de siste 2 årene.

Identitet er vår sterkeste kraft. At journalisten og de han representerer ikke forstår det blir også deres svøpe. For uansett hva som skjer med regionreformen kommer ikke Finnmarkingene gi seg. Aldri! Til det er identiteten for sterk.

ForFinnmark til løvens hule

i Artikkel/Politikk By

Arne Pedersen representerer ForFinnmark på den store nordnorske mediekonferansen Svarte Natta 2019 i Tromsø. Her må han forsvare tittelen om enten å være «surkuk» eller tilhøre «de som fikk det til». Hva betegnes ForFinnmark som når det står følgende i programmet? Tendensiøst, eller? Sitat:

«Hvordan ønsker vi å bli husket i nord? Som «surkuka», eller som de som fikk det til?

Knut-Eirik Dybdal er mannen bak Arctic Race of Norway, og har lyktes bedre enn noen med å samle Nord-Norge om ett felles prosjekt. Han spør hvorfor vi ikke får det til i andre sammenhenger også? Hvorfor kan vi ikke jobbe sammen som en samlet landsdel? Hva skal til? Hvordan jobbe politisk? Det er lettere å snakke med Nord-Norge når alle er enig.

Samtidig jobber For Finnmark for det motsatte av å samle seg: At Finnmark skal fortsette som eget fylke, og ikke slås sammen med Troms. Kan man ikke jobbe for egne interesser uten å bli oppfattet som en som jobber mot Nord-Norge?

Som leder av fylkesrådet i Troms opplevde Cecilie Myrseth at samarbeidet mellom de tre fylkene i nord havarerte. Nå som stortingspolitiker mener hun å representere hele landsdelen i rikspolitikken. På Svarte Natta vil hun for å belyse sitt ståsted i den hete striden mellom Finnmark og Troms som blir et eget fylke fra nyttår.

Arne Pedersen er leder i For Finnmark. Organisasjonen startet som en protest mot fylkessamenslåing i nord. Den tidligere fylkeordføreren fra Vadsø mener media i stor grad har vært skeive i dekningen av folkemeningen i Finnmark om sammenslåing. Folk har følt seg helt overkjørt, mener han.

Sigbjørn Aanes var Erna Solbergs høyre hånd og spinndoktor. Nå er han blitt rådgiver i påvirkningsbyrået First House. Hvilke tanker gjør han seg rundt bikkjeslagsmålet i nord? Angrer han på at han var med på å sette i gang fylkesreformen?

Og hvordan jobber lokal- og regionavisene med de store spørsmålene for Nord-Norge? Er de bare opptatt av sin egen bakgård, eller evner avisene å se det store bildet for landsdelen?»

Les hele programmet for Svarte Natta her.

De som sitter i salen og følger med denne debatten, er svært mange medier/mediehus, så profilering får vi uansett. Spørsmålet er bare hvordan. Å stå i vitneboksen og dementere «Surkuk-tittelen» for et gedigent pressekorps er ikke en enkel oppgave, men Arne Pedersen er den som kan få det til.

Her er de som er påmeldt, det er halve medienorge og vel så det:

FornavnEtternavnFirma
Svetlanasoldatova
ElenaIonaitis29.ru
OlgaShcherbakova2×2 Newspaper
SofiaEzhova7×7
Ken Andre Ottesen @BAdesken
StianWallumAdresseavisen
CarolineEngeAftenposten
ToneStrøm-GundersenAftenposten 
Henning CarrEkrollAftenposten
Carl AlfredDahlAftenposten
Jan GunnarFurulyAftenposten
Andreas BakkeFossAftenposten
MariMidtstigenAftenposten JR
Tor EvenMathisenAkkarfjord Media
Aron BræstrupLøsnesAltaposten
Rolf EdmundLundAltaposten
JosteinLarsen ØstringAmedia
Per-KristianBrattengÅndalsnes Avis
Mette-Helene BergerAmundsenAndøyposten
TonySivertsenAndøyposten
TrondGiskeArbeiderpartiet 
OleØvretveitArctic Frontiers
LineKjelstrupArctic Frontiers
Knut EirikDybdalArctic Race of Norway
VibekeMadsenAvisa Nordland 
SteinSneveAvisa Nordland
Hans TrygveHolmAvisa Nordland
Jan-EirikHanssenAvisa Nordland
Anne GroGaupÁvvir
Roy ArthurOlsenÁvvir
Inger KristinaGaup-KasekaÁvvir
Inga MarieGuttormÁvvir 
ViacheslavGorodetskiyB-port
AnkiGerhardsenBarents Press
AnnaKireevaBarents Press Russland
MaritJacobsenBarentssekretariatet
KseniaNovikovaBarentssekretariatet
AnjaSaloBarentssekretariatet IKS
Alexander KjønsøKarlsenBarnehage.no
Matthew BarracloughBBC
Anders MoHanssenBladet Nordlys
RagnhildGustadBladet Nordlys AS
PrebenHunstadBodø Nu
Øistein NorumMonsenDagbladet
JohannesFjeldDagbladet 
OlaStrømmanDagbladet
LeifStangDagbladet
SiriGedde-DahlDagbladet
GunnarThorenfeldtDagbladet
TerjeBarlienDagbladet Finnmarken
Anne-Grete StorvikDagens Medisin
RuneYtrebergDagens Næringsliv
KjetilBragli AlstadheimDagens Næringsliv
GunnarLierDagens Næringsliv
Eirik HoffLysholmDagsavisen
HegeUlsteinDagsavisen
MarieDe RosaDagsavisen 
SofiePrestegårdDagsavisen
IngeborgVolanDagsens Næringsliv
MikaelHolmströmDN
LauritsNansenDR
MathildeTorsøeDrammens Tidende
GardMichalsenE24.no
May Grethe Lerumegen
SveinLianEN-TIL-EN Media
PaalFrisvoldeuropeiskpolitikk.no
EvaAkerbækFaktisk.no
SiljeSkiphamnFaktisk.no
EspenSkjellandFFI
OddgeirIsaksenFinnmark Dagblad
Kim GaareFinnmark Dagblad
TorKristoffersenFinnmark Dagblad
AnnikenSandvikFinnmarken
SigbjørnAanesFirst House
EskildJohansenFiskeribladet
FridaBrembo-EgilsrudFiskeribladet AS
ErlingWågeFjordenes Tidende
Knut Løkse Nilsen Folkebladet AS
Stian JakobsenFolkebladet AS
Carina HansenFolkebladet AS 
MariaHolm SimonsenFolkebladet AS
SteinulfHenriksen Folkebladet AS
Trond Sandnes Folkebladet AS 
ArnePedersenFor Finnmark
AnjaSlettelandForfatter
IngridGjerdeForsvaret
Geir HågenKarlsenForsvaret
SverreDiesenForsvarets forskningsinstitutt
Anne-LiseHammerForsvarets forskningsinstitutt (FFI)
JonnyKarlsen Forsvarets forum
Tor EigilStordahlForsvarets forum
IngridDåsnesForsvarsdepartementet
KjetilSkogFramtid i Nord
Isabell ViktoriaHaugFramtid i Nord
KristinaBåtnes HestdahlFramtid i Nord
Fredrik VirtanenFredrik Virtanen 
Vilde ØinesNybakkenFremover
AndreasHaakonsenFremover
RagnarBøifotFremover
Silja BjörklundEinarsdóttirFremover
Ann-KristinHanssenFremover 
Gisken AmandaEriksenFremover
Odd-Georg Hergot BenjaminsenFremover AS
JanisZversFrilans, Latvia
TarjeiLeer-SalvesenFædrelandsvennen
WencheSteinsvikGjest
Odd LeifAndreassenHarstad Tidende
Lars RichardOlsenHarstad Tidende
KariKarstensenHelgeland og Salten journalistlag
LeifSteinholtHelgelands Blad
MaritAlmendingenHelgelendingen
StineSkipnesHelgelendingen
TorilRisholmHelgelendingen
AmundTrellevikHigh North News
Arne O.HolmHigh North News
GjøranEngenhsj
BredeHertzenbergHæren
HårekElvenesHøyre
FrankBakke-JensenHøyre
JohannesUtvågHøyre
Vanja TerentieffHøyresNord-Norge kontor
IdaRambergiNord
AsgeirOldenInstitutt for Journalistikk
MonaAmundsenInstitutt for journalistikk
TrygveAas OlsenInstitutt for journalistikk
SiljeThjømøeiTromsø
RikkeLangeiTromsø
SannaDrogset BørstadiTromsø
MartinLæglandiTromsø
TrondHaakenseniTromsø
Marianne Louise LeinMoeiTromsø
Øyvind NordmoSivertseniTromsø
EgonHolstadiTromsø
PrebenOlseniTromsø
RuneRobertseniTromsø
GeirBarsteiniTromsø
Nils MartinSilvolaJournalisten
Eskil WieFurunesJournalisten
Birgit RøeMathisenJournalistutdanninga, Nord universitet
Sven EgilOmdalKildeutvalget
GørilHuseKlar Tale
BeritAlmendingenKommunal Rapport
Ida KarineGullvikLO Media
RandiØgreyMediebedriftenes Landsforening
KitaEilertsenMediehuset Altaposten
MartinHovdenMediehuset Altaposten
HanneLarsenMediehuset Altaposten
ChristerPedersenMediehuset iTromsø
Ole AlexanderSaueMedier24
EiraLie JorMedier24
IvanGolunovMeduza
JoachimFørsundMonster
JakobMunckMunck Studios
Lars Erik ErtzgaardRingenMunck studios
EspenTeigenNettavisen
ErikStephansenNettavisen
Heidi ScheiLilleåsNettavisen
KnutViggenNettverk, LO Media
ElenaDoilnitcyna Newsnord.ru
VibekeTannvikNHO Arktis
Nils JohanHolteNils Johan Holte
Tea ElineSkarpjordetNJ Student Bodø
May-HelenSimonsenNJ Student Bodø
MarteFredly-SteenNJ Student Bodø
Silje OlsenNJ Student Bodø
TorbjørnBongoNOF
LisbethMorlandstøNord universitet
Fritz LeoBreivikNord universitet
PernilleTømmeråsNord Universitet NJ Student
TorkilEmberlandNord24.no / Nordlys
SiljeSolstadNordlys
IngerThuenNordlys
Linda VaengSæbbeNordlys
RuneEndresenNordlys
MagnusHolteNordlys
GauteBergsliNordlys
Tobias Kvalvik HenriksenNordlys
OddvarNygårdNordlys
SkjalgFjellheimNordlys
EskilMehrenNordlys
TorjeDønnestad JohansenNordlys
MagnusAamo HoltheNordlys
AstridØvre HellandNordlys
Gaute BergsliNordlys
YngveOlsenNordlys
JørnNormann PedersenNordlys
SisselWessel-HansenNordlys
HelgeNittebergNordlys
Thor HaraldHenriksenNordlys
StianSaurNordlys
ToneAngell JensenNordlys
LinnBertheussenNordlys
GuroSparboe LysnesNordlys
GeirTaarnesvikNordlys
Torgrim RathOlsenNordlys
IvanOrtegonNordlys
Sigrid SofiaKleiva-GramstadNorsk Journalistlag
Hege IrenFrantzenNorsk Journalistlag
Dag IdarTryggestadNorsk Journalistlag
TrondIdåsNorsk Journalistlag
MariHaugeNorsk Journalistlag
AugustRingvoldNorsk Journalistlag
MadsBacker-OweNorsk Journalistlag
ElinFloberghagenNorsk Presseforbund
Reidun KjellingNybøNorsk Redaktørforening
ArneJensenNorsk Redaktørforening
NorunHaugenNorun Haugen
TatianaBritskaia-ChernomorNovaja Gazeta
Ida LouiseRostadNRK 
Jan HaraldTomassenNRK
ChristianKråkenesNRK
GretheGynnild-JohnsenNRK
NilsMehrenNRK
StianStrømNRK
ToneLeinNRK
MartinMortensenNRK
KnutSætreNRK
Caroline RugeldalNRK
Helga BonesNRK
EirikSveenNRK
Øystein ArildAntonsenNRK
MariamEltervåg CisséNRK
LarsKristiansenNRK
KyrreNakkimNRK
LineTomterNRK
KristianByeNRK
SolveigHusøyNRK Brennpunkt
Anne Katrine FørliNRK Dagsnytt 18
Espen AasNRK Dagsnytt 18
EirikBergNRK Dagsnytt 18
Jaran ReeMichelsenNRK Dagsnytt 18
RobinMortensenNRK Finnmark
WibekeBrulandNRK Finnmark
Julie GrosethNRK Finnmark
HanneBernhardsen NordvågNRK FInnmark
Alf Harald MartinsenNRK Finnmark
AndréBendixenNRK Finnmark
Gyda Katrine HeslaNRK Finnmark 
Rolf-KjetilJakobsenNRK Finnmark
MarteLindiNRK Finnmark
KristinaKalininaNRK Finnmark
EivindUndrum JacobsenNRK Nordland
BenjaminFredriksenNRK Nordland
Ole-Fredrik ArctanderLambertsenNRK Nordland
AndreasTrygstadNRK Nordland
ThereseBergersenNRK Nordland
Ole MariusHågensen RørstadNRK Nordland
Adrian DahlJohansenNRK Nordland
Susanne SkjåstadLysvoldNRK Nordland
Monica White MartinsenNrk Nordland 
Ola HelnessNRK Nordland 
KariSkeieNRK Nordland 
Mona SolbakkNRK Sápmi
Jan RogerØstbyNRK Sápmi
Anders BoineVerstadNRK Sápmi
Simon PieraPaulsenNRK Sápmi
Ann MaritaEriksenNRK Sapmi
Ole MahtteGaupNRK Sápmi
Ann-IreneBuljoNRK Sápmi
Berit SolveigGaupNRK Sápmi
Monica CecilieFalaoPettersenNRK Sápmi
PålHivandNRK Sápmi
Biret RavdnaEira NRK Sápmi
MarielaIdivuomaNRK Sápmi
Maret Biret SaraOskalNRK Sápmi
Marit Sofie HolmestrandNRK Sápmi
NinaEinemNRK Troms
Sigrid AgnetheHansenNRK Troms
InghildEriksenNRK Troms
Arild D.MoeNRK Troms
LailaLanesNRK Troms 
TonjeHarelandNRK Troms
Oda Viken NRK Troms 
Hege IrenHanssenNRK Troms
larsMogårdNRK Troms
Dan HenrikKlausenNRK Troms
GunnarGrindsteinNRK Troms
Sveinung ÅsaliNRK Troms
Elise GjerstadHoldalNRK Troms
TuriEnoksenNRK Troms
Martin Hall LarsenNRK Troms 
Sylvi InezLiljegrenNRK Troms
Egil JensPettersenNRK Troms
FabianUbedaNRK Troms
PålHansenNRK Troms
PetterStrømNRK Troms
Johan AnteUtsiNRK-Sapmi
Ole KristianBjellaanesNTB
Hilde C.KristiansenNTB
Anne ÅnstadNTB
Nina M. EldorNTB
Jan-MortenBjørnbakkNTB
Rune StoltzBertinussenNTB
JohanFalnesNTB
Maiken KiilKristiansenNye Troms
Kari AnneSkoglundNye Troms
MalinStraumsnesNye Troms
FredrikkeFjellberg MoldenæsNye Troms
Sol Gabrielle LarsenNye Troms
Alf-BjarneJohnsenPFU
IliaBolobanPravda Komi
RomanBadaninProekt
ElenaSolovevaRadio Svoboda
Marit UlriksenRana Blad
Toril S.AlfsvågRana Blad
ØyvindBrattRana Blad
Kenneth JohanGabrielsenRana Blad
Marthe Stoksvik Rana Blad
KarinaSolheimRana Blad
BeateJohanssonRana Blad
Vegard AndersSkorpenRana Blad
Fred C.GjestadRaumnes
VitalijManskijRegissør
GunnarSætraReporter
GauteFrengRingsaker Blad
KjellAasumRomerikes Blad
Gøril Johansen Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs
KristinHumstadSágat
Erik Brenli Ságat samisk avis
TarjeiAbelsenSaltenposten
MarianneKetolaSamisk høgskole
Lea Olavsdotter NilsenMarakatSamisk høgskole
Liv IngerSombySamisk høgskole
Inga PernilleHansenSamisk høyskole
AadneOlsrudSelvstendig næringsdrivende
KristineHolmelidSenter for undersøkende journalistikk 
Per Christian Magnus Senter for undersøkende journalistikk
JohnBonesSKUP
SteffenFjærvikSteffen Fjærvik Consulting
Hanna Relling BergSunnmørsposten 
HildeRøsvikSvalbardposten
ChristopherEngåsSvalbardposten
AnitaEnoksenSvarte Natta
Siri GulliksenTømmerbakkeSvarte Natta 
ChristianAndersenSvarte Natta
MaelDiuvalSvenska Dagbladet
EvaElkeSveriges Radio
PatrikBoströmSveriges Radio
Lina MakboulSVT Uppdrag granskning
Ole-TommyPedersenSør-Varanger Avis
MouradAbarkachSør-Varanger Avis
ThorHushovdThor Hushovd
IgorZhevaginTolk
MarianneLundTolk
NataliaKarpovaTolk
KaterinaSandstøTolk
MortenPettersenTroms politidistrikt
YngveMyrvollTroms politidistrikt
MathiasFischerTry
Elin SørsdahlTV2
Nils Ole RefvikTV2
YuryErofeev TV21
GunhildHoogensen GjørvUiT Norges Arktisk Universitet
HåvardBustnesUpNorth Film Trondheim AS
ØysteinEldholmUpNorth Film Trondheim AS
Hedda BrynLangemyrUtsyn
Veslemøy HedvigØstremVårt Land
Jan IngeFardalVestafjelske Redaktørforening/Sogn Avis
MartinKristiansenVesteraalens Avis (AS Vesterålens Avis)
JørnAuneVesterålen Onlone (www.vol.no)
Tone SofieAglenVG
IvannaMikitenkoX
ValeriiPotashovX
Jan MortenFrengstadØstlendingen0 produkt(er) kr0.00
Gå til Topp