Pixabay

Argumentene mot tvangssammenslåing er styrket!

i Politikk av

Skrevet av Steinar Schanche

Det er forståelig at følelsene for eksempel knyttet til Finnmarks dramatiske krigshistorie fremmes i debatten om tvangssammenslåingen. Når noen av  støttespillere for det udemokratiske og ugrunnete vedtaket bruker dette til å karakterisere motstanden som føleri, forstår de tydeligvis ikke hvor dypt og ekte disse følelsene er befestet blant finnmarkingene. God politikk må også ta hensyn til følelser.

På den annen side er det nok av konkrete, reelle argumenter mot tvangssammenslåingen, og argumentene er styrket med tida! La meg derfor repetere noen poenger:

  • Det er i ettertid dokumentert at Stortinget i prosessen brøt med kravene i inndelingsloven. Vår påstand om mangelfull prosess uten mulighet til å se konsekvensene eller uttale seg til forslaget, er derfor grundig dokumentert. 
  • Det samme gjelder vår påstand om at det var sterk motstand mot forslaget blant folk. Folkeavstemmingen har dokumentert dette ettertrykkelig.
  • Tåkepratet om “robuste regioner” for å overføre store, viktige oppgaver til regionene, har konkretisert seg i det vi forutsa: praktisk talt ingenting.
  • Vår påstand om at vedtaket bygde på kunnskapsløshet om fylkets spesielle særtrekk knyttet til historie, eiendomsforhold, kulturer og folk er bekreftet bl.a. ved en udemokratisk og frekk endring av Finnmarksloven. Finnmarkslovens intensjoner er brutt ved et prokuratorknep. Finnmarkingenes innflytelse på forvaltningen av sin egen eiendom er sterkt svekket.
  • Erfaringene fra sammenslåingen av fylkesmennene viser at dette har gitt en dyr og ineffektiv forvaltning. 

De som har ansvaret for denne håpløse politikken, og deres støttespillere, viser ingen tegn til ansvarlig selverkjennelse. De håper sikkert  på at avmakt skal minske motstanden. Der tar de feil, igjen. 

En sammenslåing vil ubønnhørlig føre til stor avstand mellom de styrende og de styrte, og føre til avmakt og avdemokratisering. Vi ønsker det motsatte. Mer enn noen annen region trenger Finnmark sin egen politiske stemme, og en forvaltning i nær kontakt med folk.

Det er partiene som er mot tvangssammenslåingen som nå må vise ansvarlighet som regjeringen helt mangler, og forberede en smertefri og effektiv framtidig organisering av de to adskilte fylkeskommunene og fylkesmannsembetene for Troms og Finnmark.