Nei til tvangssammenslåing av Troms og Finnmark

Skribent

Torill Olsen

Torill Olsen har publisert 149 artikler.

Et rungende ja for Finnmark!

i Kommentaren/Politikk By

Skrevet av Arne Pedersen, styremedlem i ForFinnmark

Vi i ForFinnmark har all grunn til å være både blide og i godt humør for tiden. For vi får stadig mer støtte til den eneste saken vi er opptatt av: Å få Stortinget til å vedta at Finnmark skal være eget fylke. 

Målet er to år frem i tid. Da skal det velges et nytt storting. Da kan vedtaket om å avvikle Finnmark gjøres om. Da kan Finnmark oppstå på ny.

Listen over alle som kjemper for å behold Finnmark som et eget fylke er veldig lang:

87% av velgerne i Finnmark vil ha Finnmark som eget fylke. Det samme vil fylkestingene i Finnmark, Troms og Nordland.

Sametinget avviser å avvikle Finnmark som et fylke. Halve stortinget har stemt mot å avvikle Finnmark. Et flertall i stortingets kommunalkomite har gått imot tvangsvedtaket fordi vedtaket ikke er i samsvar med loven. 

Alle nyvalgte ordførere fra de rødgrønne partiene i Finnmark og Troms skrev under på en velgerkontrakt at de ville gå for en reversering av tvangsvedtaket dersom de ble valgt til ordførere.

Alle listetoppene til fylkestingsvalget i våre to fylker på rødgrønn side har sagt nei til sammenslåing. 

Alle partiene på rødgrønn side i Finnmark og Troms gikk ved kommune- og fylkestingsvalget til valg på at de vil reversere tvangsvedtaket i stortinget. De vant valget soleklart. At de ville reversere tvangsvedtaket var en av de viktigste grunnene til valgseieren.

Flertallet av folket i de nye fylkene Viken, Innlandet og Vestlandet og deres politikere har ingen ting til overs for regjeringens politiske ide om færre fylker. De vil ha sine fylker tilbake igjen.

Fagforbundet i Finnmark vil ha oppløst tvangsammenslåing. Det samme vil flere interesseorganisasjoner.

Den nye rødgrønne fylkesregjeringen for Troms og Finnmark, som ledes av Bjørn Inge Mo fra Arbeiderpartiet, har forpliktet seg til å jobbe mot tvangsvedtaket og at fylkene igjen skal deles opp.

Jonas Gahr Støre hilste til årsmøte i ForFinnmark og sa at han ha tilbake Finnmark hvis Finnmark vil. Han vil jobbe for Finnmark, for mulighetene, for folk i nord og for å få tilbake optimismen. Det vil han arbeide for og vie seg til. Hele Arbeiderpartiet er med han på det.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum var i sin hilsning til vårt årsmøte, som vanlig helt klar. Det første et nytt storting i 2021 må gjøre er å reversere tvangsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms. To år med tvang er mer enn nok.

Nestleder i SV Kirsti Bergstø hilser og viser til at den nye fylkesregjeringen har forpliktet seg til å jobbe mot tvangsvedtaket og at fylkene igjen skal deles opp. Da trengs det kampkraft, glød, gode argumenter og samhold. «Det kjenner æ i lag med dokker. Lykke til i kampen. Den tar vi i lag».

Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt kom med sin hilsen direkte fra Vardø og et møte med Kystopprøret. – Vi skal gjenreise respekten for lokaldemokratiet og hindre denne sentraliseringen og overkjøringspolitikken som kommer fra det borgerlige flertallet. Vi må bare drive oppholdende strid i to år og så skal vi få oppløst dette tullballet. Så må også dere holde dampen oppe, sier Moxnes.

Finnmarkingenes historie og erfaring har gitt oss mot og styrke til å kjempe mot regjeringens tvang og for et rødgrønt flertall på stortinget i 2021. Da skal Finnmark igjen bli et eget fylke.

Denne massive, folkelig og politiske enigheten gir en kjempegod følelse av optimisme, den gjør at man blir glad og i godt humør. 

Argumentene mot tvangssammenslåing er styrket!

i Politikk By

Skrevet av Steinar Schanche

Det er forståelig at følelsene for eksempel knyttet til Finnmarks dramatiske krigshistorie fremmes i debatten om tvangssammenslåingen. Når noen av  støttespillere for det udemokratiske og ugrunnete vedtaket bruker dette til å karakterisere motstanden som føleri, forstår de tydeligvis ikke hvor dypt og ekte disse følelsene er befestet blant finnmarkingene. God politikk må også ta hensyn til følelser.

På den annen side er det nok av konkrete, reelle argumenter mot tvangssammenslåingen, og argumentene er styrket med tida! La meg derfor repetere noen poenger:

  • Det er i ettertid dokumentert at Stortinget i prosessen brøt med kravene i inndelingsloven. Vår påstand om mangelfull prosess uten mulighet til å se konsekvensene eller uttale seg til forslaget, er derfor grundig dokumentert. 
  • Det samme gjelder vår påstand om at det var sterk motstand mot forslaget blant folk. Folkeavstemmingen har dokumentert dette ettertrykkelig.
  • Tåkepratet om “robuste regioner” for å overføre store, viktige oppgaver til regionene, har konkretisert seg i det vi forutsa: praktisk talt ingenting.
  • Vår påstand om at vedtaket bygde på kunnskapsløshet om fylkets spesielle særtrekk knyttet til historie, eiendomsforhold, kulturer og folk er bekreftet bl.a. ved en udemokratisk og frekk endring av Finnmarksloven. Finnmarkslovens intensjoner er brutt ved et prokuratorknep. Finnmarkingenes innflytelse på forvaltningen av sin egen eiendom er sterkt svekket.
  • Erfaringene fra sammenslåingen av fylkesmennene viser at dette har gitt en dyr og ineffektiv forvaltning. 

De som har ansvaret for denne håpløse politikken, og deres støttespillere, viser ingen tegn til ansvarlig selverkjennelse. De håper sikkert  på at avmakt skal minske motstanden. Der tar de feil, igjen. 

En sammenslåing vil ubønnhørlig føre til stor avstand mellom de styrende og de styrte, og føre til avmakt og avdemokratisering. Vi ønsker det motsatte. Mer enn noen annen region trenger Finnmark sin egen politiske stemme, og en forvaltning i nær kontakt med folk.

Det er partiene som er mot tvangssammenslåingen som nå må vise ansvarlighet som regjeringen helt mangler, og forberede en smertefri og effektiv framtidig organisering av de to adskilte fylkeskommunene og fylkesmannsembetene for Troms og Finnmark. 

Hør «Surkuken» og de som jobber sammen!

i Politikk By

Hvordan ønsker vi å bli husket i nord? Som «surkuka», eller som de som fikk det til? Det var overskriften for debattinnslaget kalt «Nordnorsk forsamling» der ForFinnmark v/Arne Pedersen ble betegnet slik: Samtidig jobber For Finnmark for det motsatte av å samle seg. Alle de andre i panelet ble de som samarbeider…

Høre debatten her, og tenk selv.
(NB! Opptaket er gjort via iPhone, så lyden er ikke optimal).

Introduksjon til debatten (sitat):

«Knut-Eirik Dybdal er mannen bak Arctic Race of Norway, og har lyktes bedre enn noen med å samle Nord-Norge om ett felles prosjekt. Han spør hvorfor vi ikke får det til i andre sammenhenger også? Hvorfor kan vi ikke jobbe sammen som en samlet landsdel? Hva skal til? Hvordan jobbe politisk? Det er lettere å snakke med Nord-Norge når alle er enig.

Samtidig jobber For Finnmark for det motsatte av å samle seg: At Finnmark skal fortsette som eget fylke, og ikke slås sammen med Troms. Kan man ikke jobbe for egne interesser uten å bli oppfattet som en som jobber mot Nord-Norge?

Som leder av fylkesrådet i Troms opplevde Cecilie Myrseth at samarbeidet mellom de tre fylkene i nord havarerte. Nå som stortingspolitiker mener hun å representere hele landsdelen i rikspolitikken. På Svarte Natta vil hun for å belyse sitt ståsted i den hete striden mellom Finnmark og Troms som blir et eget fylke fra nyttår.

Arne Pedersen er leder i For Finnmark. Organisasjonen startet som en protest mot fylkessamenslåing i nord. Den tidligere fylkeordføreren fra Vadsø mener media i stor grad har vært skeive i dekningen av folkemeningen i Finnmark om sammenslåing. Folk har følt seg helt overkjørt, mener han.

Sigbjørn Aanes var Erna Solbergs høyre hånd og spinndoktor. Nå er han blitt rådgiver i påvirkningsbyrået First House. Hvilke tanker gjør han seg rundt bikkjeslagsmålet i nord? Angrer han på at han var med på å sette i gang fylkesreformen?

Og hvordan jobber lokal- og regionavisene med de store spørsmålene for Nord-Norge? Er de bare opptatt av sin egen bakgård, eller evner avisene å se det store bildet for landsdelen?»

De som deltok var
Vibeke Madsen, nyhetsredaktør, Avisa Nordland
Kenneth J. Gabrielsen, nyhetsredaktør, Rana Blad
Knut-Erik Dybdal, Arctic Race of Norway-general og hotelldirektør
Sigbjørn Aanes, tidligere statssekretær for Erna Solberg, nå partner og seniorrådgiver i First House.
Arne Pedersen, styremedlem ForFinnmark
Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Moderator Stein Sneve, politisk kommentator, Avisa Nordland

Kjemp for alt hva du har kjært…

i Kommentaren/Politikk By

Skrevet av Torill Olsen, nestleder i ForFinnmark

– Å komme med identitetskortet i regiondebatten er latterlig naivt, sa en journalist til meg en gang. Som om jeg var dum. Som om mine følelser av tilhørighet til mitt Finnmark ikke betyr noen ting. Som om kultur og historie ikke sitter i kroppen og gjør meg til den jeg er.

Jeg følte det nesten som et overgrep. Nei, ikke nesten. Det var et overgrep og et angrep. Men jeg sa ingenting da. Det ville ikke nyttet.

Men jeg har tenkt mye på hva denne tydelige følelsen av identitet er for noe, hvorfor den er så sterk og hvorfor en journalist våger å latterliggjøre den sterkeste drivkraften i min og manges kamp for Finnmark.

Identitet er ikke å spøke med. Hva var det som gjorde at russiske mødre sendte sine unge sønner ut i den store fedrelandskrigen selv om de visste at det betydde døden? Det var kjærligheten til sitt fedreland. Identitet.

Hvorfor trekker Catalonerne til gatene for å kjempe mot Spania? Det er historien og 300 år med spansk undertrykkelse som forklarer raseriet. Identitet.

Hva er det som gjør at Finnmarkingene protesterer høyest av alle når vi tvinges til å oppgi fylket vårt? Det er identitet, en samlebetegnelse for det vi føler på grunn av vår historie, kultur, natur, fornorskning, ran av naturressurser, latterliggjøring og maktesløshet.

Og det blir ikke borte på grunn av et Stortingsflertall eller flere. Det blir heller ikke borte selv om maktpersoner tror det, latterliggjør oss og prøver å forklare oss at identitet bare er følelsesmessig tull. Det er ikke bærekraftig for å møte fremtiden, sier de.

Men der tar de grundig feil. Våre forfedre og formødre kjempet ikke forgjeves for å bygge og bo i dette karrige landskapet. De sitter på våre skuldre og minner oss på at deres blodslit er hamret inn i våre gener og at vi ikke må gi oss. ALDRI!

Dette er noen av byggeklossene i vår identitet, og den er sterkere enn antall mennesker og sterkere enn et politisk høyreblaff når vi setter dagens regiondebatt inn i den store tiden. Den er også sterkere enn journalistens latterliggjøring av min identitet.

Farmor pleide å synge: Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder…» Det sitter fast i folket her, det er den voldsomme kampen for tilværelsen som ligger i oss fra alle tider. Og den som våger å si at identitet ikke betyr noe, kan se på styrken i kampen mot regionreformen de siste 2 årene.

Identitet er vår sterkeste kraft. At journalisten og de han representerer ikke forstår det blir også deres svøpe. For uansett hva som skjer med regionreformen kommer ikke Finnmarkingene gi seg. Aldri! Til det er identiteten for sterk.

ForFinnmark til løvens hule

i Artikkel/Politikk By

Arne Pedersen representerer ForFinnmark på den store nordnorske mediekonferansen Svarte Natta 2019 i Tromsø. Her må han forsvare tittelen om enten å være «surkuk» eller tilhøre «de som fikk det til». Hva betegnes ForFinnmark som når det står følgende i programmet? Tendensiøst, eller? Sitat:

«Hvordan ønsker vi å bli husket i nord? Som «surkuka», eller som de som fikk det til?

Knut-Eirik Dybdal er mannen bak Arctic Race of Norway, og har lyktes bedre enn noen med å samle Nord-Norge om ett felles prosjekt. Han spør hvorfor vi ikke får det til i andre sammenhenger også? Hvorfor kan vi ikke jobbe sammen som en samlet landsdel? Hva skal til? Hvordan jobbe politisk? Det er lettere å snakke med Nord-Norge når alle er enig.

Samtidig jobber For Finnmark for det motsatte av å samle seg: At Finnmark skal fortsette som eget fylke, og ikke slås sammen med Troms. Kan man ikke jobbe for egne interesser uten å bli oppfattet som en som jobber mot Nord-Norge?

Som leder av fylkesrådet i Troms opplevde Cecilie Myrseth at samarbeidet mellom de tre fylkene i nord havarerte. Nå som stortingspolitiker mener hun å representere hele landsdelen i rikspolitikken. På Svarte Natta vil hun for å belyse sitt ståsted i den hete striden mellom Finnmark og Troms som blir et eget fylke fra nyttår.

Arne Pedersen er leder i For Finnmark. Organisasjonen startet som en protest mot fylkessamenslåing i nord. Den tidligere fylkeordføreren fra Vadsø mener media i stor grad har vært skeive i dekningen av folkemeningen i Finnmark om sammenslåing. Folk har følt seg helt overkjørt, mener han.

Sigbjørn Aanes var Erna Solbergs høyre hånd og spinndoktor. Nå er han blitt rådgiver i påvirkningsbyrået First House. Hvilke tanker gjør han seg rundt bikkjeslagsmålet i nord? Angrer han på at han var med på å sette i gang fylkesreformen?

Og hvordan jobber lokal- og regionavisene med de store spørsmålene for Nord-Norge? Er de bare opptatt av sin egen bakgård, eller evner avisene å se det store bildet for landsdelen?»

Les hele programmet for Svarte Natta her.

De som sitter i salen og følger med denne debatten, er svært mange medier/mediehus, så profilering får vi uansett. Spørsmålet er bare hvordan. Å stå i vitneboksen og dementere «Surkuk-tittelen» for et gedigent pressekorps er ikke en enkel oppgave, men Arne Pedersen er den som kan få det til.

Her er de som er påmeldt, det er halve medienorge og vel så det:

FornavnEtternavnFirma
Svetlanasoldatova
ElenaIonaitis29.ru
OlgaShcherbakova2×2 Newspaper
SofiaEzhova7×7
Ken Andre Ottesen @BAdesken
StianWallumAdresseavisen
CarolineEngeAftenposten
ToneStrøm-GundersenAftenposten 
Henning CarrEkrollAftenposten
Carl AlfredDahlAftenposten
Jan GunnarFurulyAftenposten
Andreas BakkeFossAftenposten
MariMidtstigenAftenposten JR
Tor EvenMathisenAkkarfjord Media
Aron BræstrupLøsnesAltaposten
Rolf EdmundLundAltaposten
JosteinLarsen ØstringAmedia
Per-KristianBrattengÅndalsnes Avis
Mette-Helene BergerAmundsenAndøyposten
TonySivertsenAndøyposten
TrondGiskeArbeiderpartiet 
OleØvretveitArctic Frontiers
LineKjelstrupArctic Frontiers
Knut EirikDybdalArctic Race of Norway
VibekeMadsenAvisa Nordland 
SteinSneveAvisa Nordland
Hans TrygveHolmAvisa Nordland
Jan-EirikHanssenAvisa Nordland
Anne GroGaupÁvvir
Roy ArthurOlsenÁvvir
Inger KristinaGaup-KasekaÁvvir
Inga MarieGuttormÁvvir 
ViacheslavGorodetskiyB-port
AnkiGerhardsenBarents Press
AnnaKireevaBarents Press Russland
MaritJacobsenBarentssekretariatet
KseniaNovikovaBarentssekretariatet
AnjaSaloBarentssekretariatet IKS
Alexander KjønsøKarlsenBarnehage.no
Matthew BarracloughBBC
Anders MoHanssenBladet Nordlys
RagnhildGustadBladet Nordlys AS
PrebenHunstadBodø Nu
Øistein NorumMonsenDagbladet
JohannesFjeldDagbladet 
OlaStrømmanDagbladet
LeifStangDagbladet
SiriGedde-DahlDagbladet
GunnarThorenfeldtDagbladet
TerjeBarlienDagbladet Finnmarken
Anne-Grete StorvikDagens Medisin
RuneYtrebergDagens Næringsliv
KjetilBragli AlstadheimDagens Næringsliv
GunnarLierDagens Næringsliv
Eirik HoffLysholmDagsavisen
HegeUlsteinDagsavisen
MarieDe RosaDagsavisen 
SofiePrestegårdDagsavisen
IngeborgVolanDagsens Næringsliv
MikaelHolmströmDN
LauritsNansenDR
MathildeTorsøeDrammens Tidende
GardMichalsenE24.no
May Grethe Lerumegen
SveinLianEN-TIL-EN Media
PaalFrisvoldeuropeiskpolitikk.no
EvaAkerbækFaktisk.no
SiljeSkiphamnFaktisk.no
EspenSkjellandFFI
OddgeirIsaksenFinnmark Dagblad
Kim GaareFinnmark Dagblad
TorKristoffersenFinnmark Dagblad
AnnikenSandvikFinnmarken
SigbjørnAanesFirst House
EskildJohansenFiskeribladet
FridaBrembo-EgilsrudFiskeribladet AS
ErlingWågeFjordenes Tidende
Knut Løkse Nilsen Folkebladet AS
Stian JakobsenFolkebladet AS
Carina HansenFolkebladet AS 
MariaHolm SimonsenFolkebladet AS
SteinulfHenriksen Folkebladet AS
Trond Sandnes Folkebladet AS 
ArnePedersenFor Finnmark
AnjaSlettelandForfatter
IngridGjerdeForsvaret
Geir HågenKarlsenForsvaret
SverreDiesenForsvarets forskningsinstitutt
Anne-LiseHammerForsvarets forskningsinstitutt (FFI)
JonnyKarlsen Forsvarets forum
Tor EigilStordahlForsvarets forum
IngridDåsnesForsvarsdepartementet
KjetilSkogFramtid i Nord
Isabell ViktoriaHaugFramtid i Nord
KristinaBåtnes HestdahlFramtid i Nord
Fredrik VirtanenFredrik Virtanen 
Vilde ØinesNybakkenFremover
AndreasHaakonsenFremover
RagnarBøifotFremover
Silja BjörklundEinarsdóttirFremover
Ann-KristinHanssenFremover 
Gisken AmandaEriksenFremover
Odd-Georg Hergot BenjaminsenFremover AS
JanisZversFrilans, Latvia
TarjeiLeer-SalvesenFædrelandsvennen
WencheSteinsvikGjest
Odd LeifAndreassenHarstad Tidende
Lars RichardOlsenHarstad Tidende
KariKarstensenHelgeland og Salten journalistlag
LeifSteinholtHelgelands Blad
MaritAlmendingenHelgelendingen
StineSkipnesHelgelendingen
TorilRisholmHelgelendingen
AmundTrellevikHigh North News
Arne O.HolmHigh North News
GjøranEngenhsj
BredeHertzenbergHæren
HårekElvenesHøyre
FrankBakke-JensenHøyre
JohannesUtvågHøyre
Vanja TerentieffHøyresNord-Norge kontor
IdaRambergiNord
AsgeirOldenInstitutt for Journalistikk
MonaAmundsenInstitutt for journalistikk
TrygveAas OlsenInstitutt for journalistikk
SiljeThjømøeiTromsø
RikkeLangeiTromsø
SannaDrogset BørstadiTromsø
MartinLæglandiTromsø
TrondHaakenseniTromsø
Marianne Louise LeinMoeiTromsø
Øyvind NordmoSivertseniTromsø
EgonHolstadiTromsø
PrebenOlseniTromsø
RuneRobertseniTromsø
GeirBarsteiniTromsø
Nils MartinSilvolaJournalisten
Eskil WieFurunesJournalisten
Birgit RøeMathisenJournalistutdanninga, Nord universitet
Sven EgilOmdalKildeutvalget
GørilHuseKlar Tale
BeritAlmendingenKommunal Rapport
Ida KarineGullvikLO Media
RandiØgreyMediebedriftenes Landsforening
KitaEilertsenMediehuset Altaposten
MartinHovdenMediehuset Altaposten
HanneLarsenMediehuset Altaposten
ChristerPedersenMediehuset iTromsø
Ole AlexanderSaueMedier24
EiraLie JorMedier24
IvanGolunovMeduza
JoachimFørsundMonster
JakobMunckMunck Studios
Lars Erik ErtzgaardRingenMunck studios
EspenTeigenNettavisen
ErikStephansenNettavisen
Heidi ScheiLilleåsNettavisen
KnutViggenNettverk, LO Media
ElenaDoilnitcyna Newsnord.ru
VibekeTannvikNHO Arktis
Nils JohanHolteNils Johan Holte
Tea ElineSkarpjordetNJ Student Bodø
May-HelenSimonsenNJ Student Bodø
MarteFredly-SteenNJ Student Bodø
Silje OlsenNJ Student Bodø
TorbjørnBongoNOF
LisbethMorlandstøNord universitet
Fritz LeoBreivikNord universitet
PernilleTømmeråsNord Universitet NJ Student
TorkilEmberlandNord24.no / Nordlys
SiljeSolstadNordlys
IngerThuenNordlys
Linda VaengSæbbeNordlys
RuneEndresenNordlys
MagnusHolteNordlys
GauteBergsliNordlys
Tobias Kvalvik HenriksenNordlys
OddvarNygårdNordlys
SkjalgFjellheimNordlys
EskilMehrenNordlys
TorjeDønnestad JohansenNordlys
MagnusAamo HoltheNordlys
AstridØvre HellandNordlys
Gaute BergsliNordlys
YngveOlsenNordlys
JørnNormann PedersenNordlys
SisselWessel-HansenNordlys
HelgeNittebergNordlys
Thor HaraldHenriksenNordlys
StianSaurNordlys
ToneAngell JensenNordlys
LinnBertheussenNordlys
GuroSparboe LysnesNordlys
GeirTaarnesvikNordlys
Torgrim RathOlsenNordlys
IvanOrtegonNordlys
Sigrid SofiaKleiva-GramstadNorsk Journalistlag
Hege IrenFrantzenNorsk Journalistlag
Dag IdarTryggestadNorsk Journalistlag
TrondIdåsNorsk Journalistlag
MariHaugeNorsk Journalistlag
AugustRingvoldNorsk Journalistlag
MadsBacker-OweNorsk Journalistlag
ElinFloberghagenNorsk Presseforbund
Reidun KjellingNybøNorsk Redaktørforening
ArneJensenNorsk Redaktørforening
NorunHaugenNorun Haugen
TatianaBritskaia-ChernomorNovaja Gazeta
Ida LouiseRostadNRK 
Jan HaraldTomassenNRK
ChristianKråkenesNRK
GretheGynnild-JohnsenNRK
NilsMehrenNRK
StianStrømNRK
ToneLeinNRK
MartinMortensenNRK
KnutSætreNRK
Caroline RugeldalNRK
Helga BonesNRK
EirikSveenNRK
Øystein ArildAntonsenNRK
MariamEltervåg CisséNRK
LarsKristiansenNRK
KyrreNakkimNRK
LineTomterNRK
KristianByeNRK
SolveigHusøyNRK Brennpunkt
Anne Katrine FørliNRK Dagsnytt 18
Espen AasNRK Dagsnytt 18
EirikBergNRK Dagsnytt 18
Jaran ReeMichelsenNRK Dagsnytt 18
RobinMortensenNRK Finnmark
WibekeBrulandNRK Finnmark
Julie GrosethNRK Finnmark
HanneBernhardsen NordvågNRK FInnmark
Alf Harald MartinsenNRK Finnmark
AndréBendixenNRK Finnmark
Gyda Katrine HeslaNRK Finnmark 
Rolf-KjetilJakobsenNRK Finnmark
MarteLindiNRK Finnmark
KristinaKalininaNRK Finnmark
EivindUndrum JacobsenNRK Nordland
BenjaminFredriksenNRK Nordland
Ole-Fredrik ArctanderLambertsenNRK Nordland
AndreasTrygstadNRK Nordland
ThereseBergersenNRK Nordland
Ole MariusHågensen RørstadNRK Nordland
Adrian DahlJohansenNRK Nordland
Susanne SkjåstadLysvoldNRK Nordland
Monica White MartinsenNrk Nordland 
Ola HelnessNRK Nordland 
KariSkeieNRK Nordland 
Mona SolbakkNRK Sápmi
Jan RogerØstbyNRK Sápmi
Anders BoineVerstadNRK Sápmi
Simon PieraPaulsenNRK Sápmi
Ann MaritaEriksenNRK Sapmi
Ole MahtteGaupNRK Sápmi
Ann-IreneBuljoNRK Sápmi
Berit SolveigGaupNRK Sápmi
Monica CecilieFalaoPettersenNRK Sápmi
PålHivandNRK Sápmi
Biret RavdnaEira NRK Sápmi
MarielaIdivuomaNRK Sápmi
Maret Biret SaraOskalNRK Sápmi
Marit Sofie HolmestrandNRK Sápmi
NinaEinemNRK Troms
Sigrid AgnetheHansenNRK Troms
InghildEriksenNRK Troms
Arild D.MoeNRK Troms
LailaLanesNRK Troms 
TonjeHarelandNRK Troms
Oda Viken NRK Troms 
Hege IrenHanssenNRK Troms
larsMogårdNRK Troms
Dan HenrikKlausenNRK Troms
GunnarGrindsteinNRK Troms
Sveinung ÅsaliNRK Troms
Elise GjerstadHoldalNRK Troms
TuriEnoksenNRK Troms
Martin Hall LarsenNRK Troms 
Sylvi InezLiljegrenNRK Troms
Egil JensPettersenNRK Troms
FabianUbedaNRK Troms
PålHansenNRK Troms
PetterStrømNRK Troms
Johan AnteUtsiNRK-Sapmi
Ole KristianBjellaanesNTB
Hilde C.KristiansenNTB
Anne ÅnstadNTB
Nina M. EldorNTB
Jan-MortenBjørnbakkNTB
Rune StoltzBertinussenNTB
JohanFalnesNTB
Maiken KiilKristiansenNye Troms
Kari AnneSkoglundNye Troms
MalinStraumsnesNye Troms
FredrikkeFjellberg MoldenæsNye Troms
Sol Gabrielle LarsenNye Troms
Alf-BjarneJohnsenPFU
IliaBolobanPravda Komi
RomanBadaninProekt
ElenaSolovevaRadio Svoboda
Marit UlriksenRana Blad
Toril S.AlfsvågRana Blad
ØyvindBrattRana Blad
Kenneth JohanGabrielsenRana Blad
Marthe Stoksvik Rana Blad
KarinaSolheimRana Blad
BeateJohanssonRana Blad
Vegard AndersSkorpenRana Blad
Fred C.GjestadRaumnes
VitalijManskijRegissør
GunnarSætraReporter
GauteFrengRingsaker Blad
KjellAasumRomerikes Blad
Gøril Johansen Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs
KristinHumstadSágat
Erik Brenli Ságat samisk avis
TarjeiAbelsenSaltenposten
MarianneKetolaSamisk høgskole
Lea Olavsdotter NilsenMarakatSamisk høgskole
Liv IngerSombySamisk høgskole
Inga PernilleHansenSamisk høyskole
AadneOlsrudSelvstendig næringsdrivende
KristineHolmelidSenter for undersøkende journalistikk 
Per Christian Magnus Senter for undersøkende journalistikk
JohnBonesSKUP
SteffenFjærvikSteffen Fjærvik Consulting
Hanna Relling BergSunnmørsposten 
HildeRøsvikSvalbardposten
ChristopherEngåsSvalbardposten
AnitaEnoksenSvarte Natta
Siri GulliksenTømmerbakkeSvarte Natta 
ChristianAndersenSvarte Natta
MaelDiuvalSvenska Dagbladet
EvaElkeSveriges Radio
PatrikBoströmSveriges Radio
Lina MakboulSVT Uppdrag granskning
Ole-TommyPedersenSør-Varanger Avis
MouradAbarkachSør-Varanger Avis
ThorHushovdThor Hushovd
IgorZhevaginTolk
MarianneLundTolk
NataliaKarpovaTolk
KaterinaSandstøTolk
MortenPettersenTroms politidistrikt
YngveMyrvollTroms politidistrikt
MathiasFischerTry
Elin SørsdahlTV2
Nils Ole RefvikTV2
YuryErofeev TV21
GunhildHoogensen GjørvUiT Norges Arktisk Universitet
HåvardBustnesUpNorth Film Trondheim AS
ØysteinEldholmUpNorth Film Trondheim AS
Hedda BrynLangemyrUtsyn
Veslemøy HedvigØstremVårt Land
Jan IngeFardalVestafjelske Redaktørforening/Sogn Avis
MartinKristiansenVesteraalens Avis (AS Vesterålens Avis)
JørnAuneVesterålen Onlone (www.vol.no)
Tone SofieAglenVG
IvannaMikitenkoX
ValeriiPotashovX
Jan MortenFrengstadØstlendingenProsjekt Troms og Finnmark

i Kommentaren/Politikk By

Skrevet av Helge Nicolaisen alias ÞEKKJA

Skal man toe sine hender, sitte rolig i båten eller bruke tiden på å dra veksler av hverandres kompetanse? Vi skal fremover, bør svaret være. La oss bruke tiden på meningsfylte og fremoverlente samfunnsoppdrag!

Folket har allerede bestemt at nye Troms og Finnmark fylkeskommune skal deles og tilbakeføres til to selvstendige fylker. Både gjennom folkeavstemming og ikke minst gjennom å avgi tillit til politiske partier som har gitt sitt ord på ny-deling av storfylket.

Politiske tillitsmenn og kvinner samt administrasjonen i første rekke må dermed følge strømningene i folkesynet og berede grunnen for tilbakeføring.

Alt annen vil anses som ignorant og obsternasig. Dette er neppe tvilsomt at dagens flertallsregjering vil overse folkesynet og fortsette sin maktarroganse, søke tilpasning i bestemmelsene og fullføre det famøse vedtaket.

Dermed må folket selv utvikle en prosessledelse som ivaretar folkesynet og utvikler Troms og Finnmark, samtidig som fradelingsvedtaket antas fra 2021.

En prosjektorganisering er derfor aktuell hvor utviklingsarbeidet utføres av en egen gruppe og nåværende tjenesteproduksjon ivaretas innenfor allerede oppgåtte seksjoner.

Med litt godvilje fra alle hold vil tiden kunne brukes til både kompetanseoverføring, nye system bekjentskaper og solide inngangsverdier til forbedret og langvarig samarbeid.

Jeg antar at alle «nye stillinger» tilsettes midlertidig eller på åremål slik at storfylket enkelt kan deles og tilbakeføres når «prosjektet» er ferdig. Noe annet vil være å hive sten mot både velgere og berørte ansatte.

Når nytt Storting i 2021 reverserer dagens famøse tvangsforestilling kan perioden allikevel ha vært både utviklende og lærerik – fremfor vond og bortkastet.

Det eneste som kan spenne ben for et slikt utviklende samarbeid er knapphet i økonomiske overføringer fra dagens flertallsregjering.

Solbergregjeringen kan selvfølgelig bruke redusert økonomi til å tvinge inn løsninger som trekker ned samarbeidsmulighetene og argumentere med at tjenesteproduksjon vil lide på grunn av folkets vrange vilje.

I så fall vil dette bli en ny krigserklæring mot folket og innbyggerne i regionen. Jeg hadde ønsket at regjeringen innså sin egen skivebom og styrket overføringsrammene slik at «prosjektperioden» blir meningsfull, fremoverlent og at reverseringen kan foregå på en sikker og god måte.

Hvorfor er Finnmark i kamp?

i Kommentaren By

Skrevet av Helge Nicolaisen alias ÞEKKJA

I denne posten tilkjennegir jeg mitt eget ståsted, forteller min motstand og nekter plent for at regionreformen slik den fremstår kommer Finnmarksfolket til det bedre.

Utgangspunktet mitt er verdien av samfunnslyden, betydningen av å høres og bli sett. Jeg velger å gjøre det på denne måten, uten fine ord eller arrogant nedlatende holdning.

Jeg lar meg fortvile av landsdels og fylkes medienes fraværende rapportering – hvor nyhetsverdiene er druknet i politisk parti. Det er leit, men ikke så mye man får gjort noe med.

Samfunnslyden fra Finnmark

Hvordan høres den ut. Er den sterk, stille, stormfull eller lett som en bris. Det som i alle fall er helt sikkert er betydningen av å bli hørt, fortelle av det man har på hjertet og gjengi de nære historiene. Er det ikke derfor et folkestyre er grunnmuren i vårt demokrati?

Utgangspunktet for debatt er ikke sjelden ulike syn, ulikt tankesett og gjerne ofte egen livsarv. Det er følelser man må tørre å kjenne på, lyssette og prøve å forstå. Annerledeshet er ikke noe annet enn den fulle verdien av et helhetlig samfunn.

Mister du samfunnslyden, da mister du folket. Lar du folket forsvinne så taper du sjelen. Mister du sjelen – så taper du alt.

Nå er det nok ikke slik at en sammenslåing med Troms vil kondemnere folkesjelen, men at det vil bety en annen samfunnslyd – det tror jeg er rimelig sikkert.

Selv om fylkene er gode naboer, og har mange fellestrekk – er det allikevel mange ulikheter.

I dagens Troms fylke bor nesten halvparten av fylkets innbyggere i Tromsø (ca. 74000). Videre har Harstad (ca. 25000) og Finnsnes (ca. 12000). Den resterende befolkning på omkring 50000 bor spredt, ikke ulikt som i Finnmark.

Finnmarks totale befolkning er på ca. 76000 med Alta som største by med sine vel 20 000 innbyggere. Videre er Hammerfest, Vadsø og Kirkenes by steder med `+/- 10 000 innbyggere.

Før jeg skriver videre legger jeg til grunn at politikk handler om å bli sett, hørt, at mål blir satt, prioriteringer ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt.

Det finnes i all hovedsak 3 typer makt: Politisk makt, økonomisk makt og selvfølgelig også ideologisk makt. Makt kan utøves direkte i tvangs- og beslutningssituasjoner og også indirekte gjennom symboler, institusjoner og sosiale strukturer. Makt er dermed evnen til å nå et mål, og dermed skape en virkning.

Maktedimensjonene er i alle hovedsak som følger: Direkte makt som utøves på beslutningsarenaen. Indirekte makt som berører adgangen til beslutningsarenaen. Bevissthetskontrollerende makt eller usynlig kontroll. Og til slutt institusjonell makt eller med andre ord – Rammeverket.

Anvendelsen av makt kommer gjerne til syne etter oppsatt behov, ikke sjeldent etter egen bevisning eller nærmiljøets oppfatning. Man kan si at makt tekkes etter internmiljøets egen styrke og verdi. Ofte er tyngdepunktet for maktanvendelse derfor styrkebasert etter populasjon, økonomi og samfunnets egen selvoppfattelse.

Slik bestemmelsene i dag står, vurderes det dithen at Finnmark fylke er tapere i stort sett alle maktdimensjoner, og dermed satt i fare for distansepolitikk og tap av samfunnslyd.

Bordet er med andre ord dekket for eskalert samfunnsmakt direkte i retning av ytterligere sentralisering.

Så er det tverrhet når Finnmarkingen nøler, er Finnmarkingen vanskelig når man nekter på at regionreformen slik den fremstår er en god ide og er Finnmarkingen egentlig ufullstendig i sine vurderinger når man ikke engang vet hvilke statlige kompetanser som er til delegasjon?

Neppe, er det grunn til å påstå.

Derimot kan man forstå det dit at hele motstanden handler om å bli sett, hørt, at mål blir satt, prioriteringer ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt ut i fra et utgangspunkt hvor samfunnslydene er hørbare, blir forstått og ikke minst oppfattet.

På den andre siden kan man forstå at høyrepolitikken og bynære redaksjoner tar et annet standpunkt, rett og slett fordi deres forståelse tilsier det (internmiljøets styrke).

Det er derfor verd å kjempe for eget samfunn, det er verd å la stemmene bli hørt og det bør ikke være tvilsomt at samfunnslydene vil svekkes i samme takt som distansen til maktstrukturene øker.

—–“Og når alt er forbi, høres ingenting lenger – ingenting – Og det høres.” —-

En drittpakke mot ForFinnmark!

i Politikk By

Skrevet av Bjørn Willumsen, ForTroms og Torill Olsen, ForFinnmark.

I dagens Nordnorsk Debatt og på iFinnmark sine debattsider følger Høyres gruppeleder Jo Inge Hesjevik opp kampanjen som for tida pågår for å diskreditere og marginalisere den organiserte motstanden mot tvangssammenslåingen.

ForFinnmark er spesielt i skuddlinja. Under tittelen «Hvor mye skittkasting er nok?» serverer Hesjevik et kraftig, målrettet angrep på ForFinnmark. Innlegget framstår som en rein drittpakke.

Med ei veldig selektiv historieskriving til grunn, og ut fra en påtatt offerrolle så framstiller Hesjevik hele organisasjonen ForFinnmark som en gjeng drittkastere som angriper og bryter ned alle som er uenige med dem.

Vel, her må man bare høre godt etter – for innlegget fra Hesjevik avslører at er det er en ekspert på akkurat denne øvelsen som uttaler seg.

Hesjevik framstår også som en elendig taper, i en situasjon hvor ForFinnmark står i spissen for et folkelig opprør mot høyreregjeringas tvangssammenslåing.

Et opprør som er i ferd med å vinne fram nasjonalt. Et opprør som er støttet av folket, ikke noen få personer i ForFinnmark.

Kampen for reversering har spredt seg til Viken – og nå også til Vestlandet! Nok ei bragd utført av det gjenstridige folket her nord – for øvrig fra de samme to fylkene som var tunga på vektskålen i folkets NEI i 94. 

Kampen mot tvangsssammenslåing hadde ALDRI fått en slik styrke uten folkeavstemninga og den folkelige mobiliseringa i Finnmark. Den brede, tverrpolitiske folkelige organisasjonen ForFinnmark har vist hele landet hvordan det skal gjøres! 

Men våre sure venner i media og politikken leker ikke butikk. Nordlys og iFinnmark har i redigeringen av Hesjeviks innlegg i dag klart å kople hans anklager om skittkasting til innlegget om Fake News i Nordlys, skrevet av Arne Pedersen og undertegnede etter representantskapsmøtet i Troms og Finnmark AP forrige helg.

Fra avisas sin side ble denne koplinga sikkert det reine Colombi egget – fra vår side nok ei konstatering av hvem som spiller med ureine kort. Vi får ikke svar på vårt innlegg, spekket med fakta, der vi dokumenterte at redaktør Skjalg spredte usant «spin» fra AP-møtet.

Her hører verken vi eller andre noe fra Nordlys-redaktøren. I stedet kopler avisa i dag vårt innlegg opp mot Hesjeviks innlegg om skittkasting. Snedig.

Sist lørdag ble Arne og undertegnede hengt ut som drittsekker med stort navn og bilde på beste kommentarplass i Nordlys, i et innlegg skrevet av redaktør Skjalg, i samme stil som det Hesjevik har skrevet i dag.

Men vi står han av og må bare registrere at de er nivået fra andre siden i denne aktuelle debatten. Og vi fikk heldigvis på trykk et tilsvar i samme avis. 

Angrepene på ForFinnmark er stygge og destruktive. De gjentas og gjentas og har nå et umiskjennelig preg av kampanje. Tone Jensen – Skjalg Fjellheim – Arne Reginiussen – Jo Inge Hesjevik.

Deres innlegg framstår synkroniserte og samkjørte og med samme type rå retorikk. Vi skal ikke se bort fra at det i kulissene arbeider kommunikasjonsrådgivere opp mot redaktører og politikere som de har analysert som sentrale meningsbærere i våre to fylker. Med mål om å kompromittere den organiserte motstanden mot tvangssammenslåingen. 

Hvordan vi kan hevde slikt? Fordi det er sånn de jobber. I Troms-kraftskandalen i 2010 kom det fram at First House-rådgiver Jan Erik Larsen, nylig avgått statssekretær for Jens Stoltenberg, sjøl skrev og fikk på trykk en kronikk i Nordlys, undertegnet av daværende statssekretær Roger Ingebrigtsen.

Det kom også fram at First House hadde drevet et omfattende påvirkningsarbeid rettet direkte mot daværende Nordlys-redaktør Amundsen for å få han til å skrive ledere som støttet delprivatiseringa av Troms Kraft. Og det gjorde han.

First House drev også et grundig påvirkningsarbeid mot daværende Tromsø-ordfører fra AP. Det kostet han vervet, da det ble kjent hva han hadde blitt dratt inn i.

Politikere som går over i kommunikasjonsbransjen selger sine nettverk, sine erfaringer og seg sjøl til høystbydende. Sånn er virkeligheta blitt i dette lille rike landet, i samrøret mellom makt og media og politikk – finansiert av sterke kapitalkrefter som presser på for å ivareta egne interesser.

Og metodene kan være så ymse. Fra redelig argumentasjon mellom likeverdige parter – til destruktive drittpakker, beregnet på å tilsvine, nøytralisere og ødelegge motparten.

Vi skal aldri senke oss ned på deres nivå. «When they go low – we go high» – og VI VINNER!

Dette er fake news, herr redaktør!

i Politikk By

Skrevet av Arne Pedersen, ForFinnmark og Bjørn Willumsen, ForTroms

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys og redaktør Arne Reginiussen i avisa iFinnmark har i lengre tid kjørt en rein og rå kampanjejournalistikk for høyreregjeringens tvangssammenslåing av Troms og Finnmark.

Men disse skriveriene i fylkenes to største aviser har ikke gått hjem hos folk flest. Etter fylkestingsvalget ligger høyrepartiene i våre to fylker med knekt rygg, mens de partiene som har programfestet reversering er i et overveldende flertall i det nye fylkestinget.

I tillegg har samtlige førstekandidater i Ap, Sp, SV, Rødt og MDG, i nesten alle kommuner i Troms og Finnmark, på forespørsel fra ForFinnmark og ForTroms, svart at de er FOR reversering av storfylket. 

Men også etter valget ser vi i fri utfoldelse to redaktører som misbruker sitt samfunnsoppdrag, sine stillinger og sin definisjonsmakt til en type kampanjejournalistikk som vi ikke har sett maken til siden Troms – kraftskandalen i 2010. Hva i alle dager er det som foregår? 

I helga var Troms og Finnmark AP samlet til et viktig møte på Ishavshotellet i Tromsø. Vi var der. Politisk redaktør Skjalg Fjellheim var der. Fjellheim la etter første dag ut en kommentar på Nordnorsk Debatt, under tittelen «Reversering gjør vondt.» 

Sitat fra artikkelen: «Flere kilder i Finnmark sier de mener det ville vært bedre å kjempe for å få overført nye oppgaver etter stortingsvalget i 2021, enn å reversere. De er også bekymret over hva det vedvarende fokuset på reversering gjør med omdømmet. De vil ha fokus på muligheter og verdiskapning.

Etter en nesten to timers lang debatt fremsto det faktisk som merkelig at dette er et reverseringsparti. Bare to av talerne, begge fra Vadsø, var opptatt av reversering. De andre talerne nevnte ikke reversering med et ord. Tvert imot snakket de om politiske saker som er viktige for det nye fylket.»

Dette er fake news, herr redaktør. Vi var der, og vi fulgte hele debatten. Spørsmålet om reversering preget hele møtet. I første avsnittet over her henter redaktøren sine kommentarer fra kilder, som på bakrommet snakker mot sitt eget partis politikk. Slikt lukter ikke spesielt godt.

Redaktøren skriver ellers at det bare var to talere fra Vadsø som var opptatt av reversering. Dette er, på godt norsk, blank løgn. Ei løgn som rammer partiet og alle delegatene som var kommet langveisfra for en seriøs politisk debatt.

Politisk redaktør prøver nå å tie i hjel representantskapet i Troms og Finnmark AP, på samme måte som folkeavstemningen og valgresultatet i våre to fylker skal gjøres irrelevant.

Cecilie Myrseth var første innleder: «Skal Ap være med å styre fylket, så vil det gå et brev om å oppdele det nye fylket.»

Nestleder i AP sentralt Bjørnar Skjæran var klar og grei i sin innledning: 

«Vi kan ikke nøle når vi blir spurt om det: Vil dere reversere i 2021? Sjølsagt vil vi det! Vi stemmer ikke mot regjeringa bare for å markere. Det vil bli litt annerledes etter åtte år med høyrestyre, men vi skal bygge opp igjen huset. Det kan hende at kjøkkenet blir litt annerledes, men vi skal bygge opp igjen det som er rasert.»

Når vi oppsummerer våre notater fra møtet, så er fakta som følger: 41 representanter deltok i denne debatten. Det var en – 1 – representant som sa fra talerstolen at han gikk mot reversering av det nye storfylket. 

10 representanter støttet reversering av storfylket i sine innlegg. To av disse var også opptatt av å ikke kaste vekk så mye penger på nye logoer osv før reversering finner sted. Nestleder Skjæran oppsummerte debatten slik: « Ap er krystallklar. Sammenslåinger skal være frivillig. Hvis fylkestinget vil oppløse det nye fylket i 2021 så går vi for det!» 

Vi tar i tillegg med følgende kommentar i Klassekampen fra Helga PedersenOg så må det selvsagt lages en plan for å reversere den meningsløse tvangssammenslåinga mellom Troms og Finnmark, slik velgerne ga klar beskjed om i årets fylkestingsvalg.

Dette er fakta fra møtet, herr redaktør. Hva i alle dager er det som foregår i redaksjonen i Nordlys? «Smaafolkets avis» framstår i debatten om tvangssammenslåingen som et organ for høyrekreftene, for kvotebaronene og oppdretts-milliardærene. 

Redaktøren framstår i et kampanjemodus, som vi ikke har sett maken til i Tromsø siden Troms Kraft- skandalen i 2010. Takket være en lekkasje den gang ble samtlige aktører, inkl. Nordlys, First House, næringslivstopper og politiske bakspillere tatt med buksa så ettertrykkelig nedafor knærne at samtlige aktører sto avkledd tilbake. 

Da handlet det om delprivatisering av Troms Kraft. Nå handler det om selve folkestyret i våre to fylker og om hvem som skal leve av våre rike ressurser her nord. 

Og her har Nordlys – og iFinnmark – så ettertrykkelig havnet på gal side! 

Folket følger med på hva som skjer!

i Kommentaren/Politikk By

Det har alltid handlet om folket i Finnmark, vår identitet og historie og vår rett til å si nei når staten tvinger oss i kne. Det har alltid handlet om våre erfaringer med å bli ranet for makt og ressurser av de som er mektigere enn oss. Og det vil alltid handle om dette bakteppet når historien om tvangssammenslåinga av Finnmark og Troms skal skrives.

For det er her styrken i motstanden ligger, i folkedypet. Og det er det maktkåte politikere, toppledere i det offentlige, lobbyister, mediefolk og næringslivstopper ikke forstår eller anerkjenner.

Men folket forstår. De ser hvilken agenda de har, de som håner motstanden mot tvangssammenslåinga. Og de ser at de får maktposisjoner, styreverv, gode lønninger og adgang til det gode selskap.

De som er synlige motstandere av tvangssammenslåinga får verken makt eller penger for å si fra. Det gjør heller ikke de som stemte mot tvangssammenslåinga i mai i fjor eller de som ved siste valg stemte på de partiene som er for reversering.

Alle vet at hvis man ser på motivet bak maktpersoners agenda vet man også hvem de er lakeier for.

Derfor følger folket med på hva som skjer i fellesnemnda, i fylkestinget, i mediehusene og på arbeidsplasser der omorganiseringa pågår for fullt. De følger med på hvor den offentlige pengestrømmen går i et sammenslått storfylke og de følger med på hvordan stat og Storting tar vare på folket sitt.

Og sist, men ikke minst, folket følger med på om de som før valget garanterte for reversering av tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark holder ord.

Vi som jobber for at Finnmark og Troms kan utvikle seg helt strålende uten å være tvangssamenslått fortsetter ufortrødent vår jobb. Vi fortsetter å informere og spre kunnskap til folk om hva som foregår nå i kampens hete.

Vi er grasrota som ikke tjener penger eller posisjoner på å si fra. Vår agenda er rettferdig fordeling av makt og ressurser og fravær av tvang i en nasjon som kaller seg demokratisk.

Så kan maktfolket og de som irriterer seg over motstand mot tvang bare fortsette å latterliggjøre oss og kalle oss for rabulister, aksjonister, opprørere og det som verre er. De ser ikke at når de kritiserer den organiserte motstanden av tvangsreformen så spytter de samtidig på folket.

1 2 3 15
0 produkt(er) kr0.00
Gå til Topp