Nei til tvangssammenslåing av Troms og Finnmark

Månedlig arkiv

september 2019

Dette er fake news, herr redaktør!

i Politikk By

Skrevet av Arne Pedersen, ForFinnmark og Bjørn Willumsen, ForTroms

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys og redaktør Arne Reginiussen i avisa iFinnmark har i lengre tid kjørt en rein og rå kampanjejournalistikk for høyreregjeringens tvangssammenslåing av Troms og Finnmark.

Men disse skriveriene i fylkenes to største aviser har ikke gått hjem hos folk flest. Etter fylkestingsvalget ligger høyrepartiene i våre to fylker med knekt rygg, mens de partiene som har programfestet reversering er i et overveldende flertall i det nye fylkestinget.

I tillegg har samtlige førstekandidater i Ap, Sp, SV, Rødt og MDG, i nesten alle kommuner i Troms og Finnmark, på forespørsel fra ForFinnmark og ForTroms, svart at de er FOR reversering av storfylket. 

Men også etter valget ser vi i fri utfoldelse to redaktører som misbruker sitt samfunnsoppdrag, sine stillinger og sin definisjonsmakt til en type kampanjejournalistikk som vi ikke har sett maken til siden Troms – kraftskandalen i 2010. Hva i alle dager er det som foregår? 

I helga var Troms og Finnmark AP samlet til et viktig møte på Ishavshotellet i Tromsø. Vi var der. Politisk redaktør Skjalg Fjellheim var der. Fjellheim la etter første dag ut en kommentar på Nordnorsk Debatt, under tittelen «Reversering gjør vondt.» 

Sitat fra artikkelen: «Flere kilder i Finnmark sier de mener det ville vært bedre å kjempe for å få overført nye oppgaver etter stortingsvalget i 2021, enn å reversere. De er også bekymret over hva det vedvarende fokuset på reversering gjør med omdømmet. De vil ha fokus på muligheter og verdiskapning.

Etter en nesten to timers lang debatt fremsto det faktisk som merkelig at dette er et reverseringsparti. Bare to av talerne, begge fra Vadsø, var opptatt av reversering. De andre talerne nevnte ikke reversering med et ord. Tvert imot snakket de om politiske saker som er viktige for det nye fylket.»

Dette er fake news, herr redaktør. Vi var der, og vi fulgte hele debatten. Spørsmålet om reversering preget hele møtet. I første avsnittet over her henter redaktøren sine kommentarer fra kilder, som på bakrommet snakker mot sitt eget partis politikk. Slikt lukter ikke spesielt godt.

Redaktøren skriver ellers at det bare var to talere fra Vadsø som var opptatt av reversering. Dette er, på godt norsk, blank løgn. Ei løgn som rammer partiet og alle delegatene som var kommet langveisfra for en seriøs politisk debatt.

Politisk redaktør prøver nå å tie i hjel representantskapet i Troms og Finnmark AP, på samme måte som folkeavstemningen og valgresultatet i våre to fylker skal gjøres irrelevant.

Cecilie Myrseth var første innleder: «Skal Ap være med å styre fylket, så vil det gå et brev om å oppdele det nye fylket.»

Nestleder i AP sentralt Bjørnar Skjæran var klar og grei i sin innledning: 

«Vi kan ikke nøle når vi blir spurt om det: Vil dere reversere i 2021? Sjølsagt vil vi det! Vi stemmer ikke mot regjeringa bare for å markere. Det vil bli litt annerledes etter åtte år med høyrestyre, men vi skal bygge opp igjen huset. Det kan hende at kjøkkenet blir litt annerledes, men vi skal bygge opp igjen det som er rasert.»

Når vi oppsummerer våre notater fra møtet, så er fakta som følger: 41 representanter deltok i denne debatten. Det var en – 1 – representant som sa fra talerstolen at han gikk mot reversering av det nye storfylket. 

10 representanter støttet reversering av storfylket i sine innlegg. To av disse var også opptatt av å ikke kaste vekk så mye penger på nye logoer osv før reversering finner sted. Nestleder Skjæran oppsummerte debatten slik: « Ap er krystallklar. Sammenslåinger skal være frivillig. Hvis fylkestinget vil oppløse det nye fylket i 2021 så går vi for det!» 

Vi tar i tillegg med følgende kommentar i Klassekampen fra Helga PedersenOg så må det selvsagt lages en plan for å reversere den meningsløse tvangssammenslåinga mellom Troms og Finnmark, slik velgerne ga klar beskjed om i årets fylkestingsvalg.

Dette er fakta fra møtet, herr redaktør. Hva i alle dager er det som foregår i redaksjonen i Nordlys? «Smaafolkets avis» framstår i debatten om tvangssammenslåingen som et organ for høyrekreftene, for kvotebaronene og oppdretts-milliardærene. 

Redaktøren framstår i et kampanjemodus, som vi ikke har sett maken til i Tromsø siden Troms Kraft- skandalen i 2010. Takket være en lekkasje den gang ble samtlige aktører, inkl. Nordlys, First House, næringslivstopper og politiske bakspillere tatt med buksa så ettertrykkelig nedafor knærne at samtlige aktører sto avkledd tilbake. 

Da handlet det om delprivatisering av Troms Kraft. Nå handler det om selve folkestyret i våre to fylker og om hvem som skal leve av våre rike ressurser her nord. 

Og her har Nordlys – og iFinnmark – så ettertrykkelig havnet på gal side! 

Folket følger med på hva som skjer!

i Kommentaren/Politikk By

Det har alltid handlet om folket i Finnmark, vår identitet og historie og vår rett til å si nei når staten tvinger oss i kne. Det har alltid handlet om våre erfaringer med å bli ranet for makt og ressurser av de som er mektigere enn oss. Og det vil alltid handle om dette bakteppet når historien om tvangssammenslåinga av Finnmark og Troms skal skrives.

For det er her styrken i motstanden ligger, i folkedypet. Og det er det maktkåte politikere, toppledere i det offentlige, lobbyister, mediefolk og næringslivstopper ikke forstår eller anerkjenner.

Men folket forstår. De ser hvilken agenda de har, de som håner motstanden mot tvangssammenslåinga. Og de ser at de får maktposisjoner, styreverv, gode lønninger og adgang til det gode selskap.

De som er synlige motstandere av tvangssammenslåinga får verken makt eller penger for å si fra. Det gjør heller ikke de som stemte mot tvangssammenslåinga i mai i fjor eller de som ved siste valg stemte på de partiene som er for reversering.

Alle vet at hvis man ser på motivet bak maktpersoners agenda vet man også hvem de er lakeier for.

Derfor følger folket med på hva som skjer i fellesnemnda, i fylkestinget, i mediehusene og på arbeidsplasser der omorganiseringa pågår for fullt. De følger med på hvor den offentlige pengestrømmen går i et sammenslått storfylke og de følger med på hvordan stat og Storting tar vare på folket sitt.

Og sist, men ikke minst, folket følger med på om de som før valget garanterte for reversering av tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark holder ord.

Vi som jobber for at Finnmark og Troms kan utvikle seg helt strålende uten å være tvangssamenslått fortsetter ufortrødent vår jobb. Vi fortsetter å informere og spre kunnskap til folk om hva som foregår nå i kampens hete.

Vi er grasrota som ikke tjener penger eller posisjoner på å si fra. Vår agenda er rettferdig fordeling av makt og ressurser og fravær av tvang i en nasjon som kaller seg demokratisk.

Så kan maktfolket og de som irriterer seg over motstand mot tvang bare fortsette å latterliggjøre oss og kalle oss for rabulister, aksjonister, opprørere og det som verre er. De ser ikke at når de kritiserer den organiserte motstanden av tvangsreformen så spytter de samtidig på folket.

Nesetippens forbannelse

i Kommentaren/Politikk By

Skrevet av Helge Nicolaisen, ÞEKKJA

Nesetippene er ofte i veien for breddesynet og dermed blir helheten ofte borte.

I dagens debatt med politisk redaktør Skjalg Fjellheim, kom jeg i skade for å bruke begrepet «tull». Det var feil av meg og kan bare beklages. Redaktørens nesetipp blir horisonten og dermed uttalt syn, så vel som min egen blir min forståelse. 

For å løfte en landsdel trenges mer enn en by. Løftet skjer når kollektivet i lag inkluderes og bidrar til felles fremtid. Det er aldri feil å vise forskjeller, aldri galt å by på seg selv – men heller ikke alltid riktig å kun fokusere på eget turområde. 

Nesetippsdebatter er rent vanlig og ikke sjelden ganske morsomme. Ofte er det ikke den enes feil, heller den annens rett. 

Nåvel, nok om nesetipper i denne omgang. Poenget er heller at samfunnsutvikling ofte skjer på tross av storsamfunnets forståelse.

Ikke rent sjeldent heller som et resultat av oppspill, positivitet og inkluderende adferd. Man kan si at evnen til utvikling er resultatet av fremtidstro. 

Jeg velger altså å tro på samfunnslyden, anta en holdning der det er ulikhetene som til sammen beveger samfunnet fremover. Jeg velger meg en samfunnsutvikling som legger sten på sten ut i fra den kapitalen som allerede er på stedet.

Finnmark og Troms er uttalt som fylker i rivende utvikling. Stort sett fungerer områdene som et forsyningsfat for fortsatt norsk velstand. Prinsippet om lokal medbestemmelse blir dermed i seg selv en kampsak. 

Frie selvstendige nordnorske fylker blir dermed Tromsø-byens viktigste kort for fremtidig positiv og felles utvikling. 

Så nevner jeg igjen – et ønske om en sterk nordnorsk region, med tre selvstendige fylker etablert i et strategisk regionsamarbeid – som et fremtidsrettet, utviklingsorientert og bærekraftig felleskap med plass til alle. 

Debatten kan du høre ved å trykke på linken: (Debatt – Tromsø mot røkla)

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-finnmark/DKFI01018219/23-09-2019?fbclid=IwAR3jsFS-3lhdq-eEFdM9uqvu6w5oczRocIg68vXzxtjeTbo0s1gmCebY42s#t=1h46m13.76s

For Finnmark, For Troms, Akershus, Buskerud og Østfold

i Kommentaren By

Skrevet av Þekkja alias Helge Nicolaisen

Facebook-siden Þekkja velger å støtte opp om den tverrpolitiske bevegelsen – For Finnmark. Ikke fordi jeg tror en sammenslåing med Troms vil legge landsdelen brakk, men fordi jeg er bevisst motstand til den politiske sentraliseringskraften. Jeg velger meg å støtte øvrige “For bevegelser” så vel om det blir et tema.

Når jeg omsider har tatt parti og vil støtte folkebevegelser fremfor det etablerte politiske landskap henger dette sammen med min egen ideologi.

Jeg velger å distansere meg fra antakelsen om at store robuste enheter med effektiviseringskrav er neste generasjons bærekraft.

Perifer kunnskap etter antakelsen om samfunnslikhet er etter mitt syn er alvorlig trussel mot samfunnssikkerhet, næromsorg, egenmestring og beredskap. Klima og miljøskiftene som isolerer samfunn, ødelegger infrastruktur og distanserer støttefunksjoner krever lokal kunnskap og mobilitet fremfor teoretiske modeller utviklet av historiske data.

Demografiske endringer kan ikke møtes med gedigne sykehjemssamfunn hvor stykkprismetoder antar verdighetsgarantier. Endringen kan kun møtes med utbygging av samfunnsnære velferdsordninger hvor nærmiljøet selv inkluderes og bidrar.

Bærekraftsmodellene som anfører samfunnsreformene lar forskjellene forvitre og skaper dermed samfunn uten lokal innovasjon og egenmestring. Slik utløses samfunnsdistanse og “fjernreformer”.

Nærhetsmodeller hvor geografiske samfunnsaktiva selv ivaretar ROS og beredskapsarbeidet vil bidra til langt større presisjon og beredskapsinnovasjon. Dette gjelder stor sett innenfor samtlige fagfelt.

Å støtte folkebevegelsen vil etter mitt syn bidra til nødvendig motmakt mot ett elitestyrt politisk landskap hvor systemkalkulasjon fører med seg uferdige samfunnsreformer som skaper usikkerhet og avstand, fremfor nærhet og sikkerhet.

Det er overveiende sannsynlig at folkebevegelser, samtidsideologi og nærhetspolitikk blir parallelle maktstrukturer som utfordrer dagens politiske partisystem.

Arnestedet er rett og slett mangelfull kontakt mellom folket og eliten. (ute av syne – ute av sinn). Det haster med å snu tenkningen, det haster med å få på plass et system som avvikler teoretiske skrivebordsmodeller uten forankring og lokal kunnskap.

Så lenge folket ikke høres gjennom etablerte strukturer og folkestyret forsetter forvitring kan kun folkets egen bevegelse tvinge demokratiet tilbake. Derfor støtter denne siden – For Finnmark.

– Æ vet ikke ka æ skal stemme…

i Kommentaren/Politikk By

Skrevet av Arne Pedersen, ForFinnmark

– Æ vet ikke ka æ skal stemme, sa den voksne damen som ser det som sin plikt å stemme ved kommune- og fylkestingsvalget. Men hun vet ikke hvem de på fylkesvalglistene er og hun har ikke hørt om dem tidligere.

Hun stemte da fylkespolitikerne i Finnmark ba henne delta i folkeavstemmingen om ja eller nei til sammenslåing av Finnmark og Troms til et fylke. Hun stemte nei. Det samme gjorde 87 % av hennes medborgere i Finnmark. 

Finnmarkingene var sitt ansvar bevisst. De hadde alle sine grunner for å stemme mot et stortingsvedtak de mente var feil. Viljen som finnmarkingen uttrykte gjennom sin stemmegivning ble blankt avvist av dagens regjering og etter hvert også av et flertall i Finnmark fylkesting.

Mange var av den mening at tvangsvedtaket måtte prøves rettslig. I det minste måtte vi kunne få vite om Stortinget hadde fulgt sine egne lover. Ikke fordi at en rettsavgjørelse nødvendigvis ville få dagens Storting til å endre vedtaket, men vi burde fått vite om vedtaket var lovlig og om stortinget har fulgt sine egne lover.

Men nei, det ble også avvist. Det er vondt å kjenne på den ugne følelsen tvangsvedtaket utløste og at vi aldri skal få vite om stortinget fulgte sine egne lover da et knapt flertall i Stortinget vedtok å slå sammen fylkene.

Vårt rettssystem er bygd på rettsfølelsen til folk flest. Den ble krenket da kravet om å ta tvangsvedtaket til rettsavgjørelse ble neglisjert. 

Et splittet Finnmark Arbeiderparti, Høyre, FrP, KrF og Venstre i Fylkestinget i Finnmark fulgte ikke det klare rådet de fikk av velgerne. Folkeviljen var dermed tilsidesatt. 

Redaktøren i Nordlys mener det er farlig dersom de to eneste styringsdyktige partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, blir vraket av velgerne.  Meningsmålinger tyder på at Høyre og Arbeiderpartiet kan miste sine styringsposisjoner. Nå advarer han velgerne mot de andre partiene.

Avisa Nordlys har dummet seg ut tidligere i denne saken. Det er ingen grunn til å ta redaktøren særlig alvorlig. 

Det var med utgangspunkt i denne forståelsen, om enerådende styringsdyktighet, at et flertall i fylkestinget med Arbeiderpartiet, Høyre, FrP, KrF og Venstre satte seg over folkeviljen. Argumentet var at nå måtte noen ta et ansvar, nå kunne man ikke lenger følge folkeviljen. Det vil gå ut over folket selv.

Dessverre er vårt demokrati truet når det er blitt så enkelt å sette folkemeningen ut av spill. Den politiske debatten går ikke mellom velgerne og de som har fått velgernes tillit. Den foregår lukket av strategiske hensyn.

Frihet og demokrati sitter dypt i oss. Rapporter viser at demokratiet er i tilbakegang. Norge er blitt et mindre fritt land fordi vi i stadig sterkere grad underlegges internasjonalt lovverk.

Det er oppstått en økende ulikhet. Rikfolk får stadig større fordeler. Fattigfolk får det verre. Ekspertene styrer og de med lavere utdanning stenges ute fra å ta ansvar for landet, for eget fylke og kommune. Dette er et fatalt feilgrep og et angrep på demokratiet.  

Velgerne i Finnmark har orientert seg grundig om hva tvangsvedtaket innebærer. De forstår godt hva som best tjener fremtidens Finnmark, men det er opplagt blitt vanskeligere å vite hva man skal stemme.

Den voksne damen som sa «- Æ vet ikke ka æ skal stemme» går likevel til valgurnene mandag. Hun føler at det er hennes plikt. Men hun vil ikke knytte stemmegivningen til en bestemt sak. Hun skal stemme på en kandidat hun kan stole på.

OVERVELDENDE FLERTALL FOR REVERSERING!

i Politikk By

OVERVELDENDE POLITISK FLERTALL FOR REVERSERING AV SAMMENSLÅINGA AV TROMS OG FINNMARK!  

Innen fristen 3. september sier 63 av 64 førstekandidater til ordførervervet og samtlige fylkesordførerkandidater i Finnmark ja til reversering av sammenslåinga av Troms og Finnmark. I Troms er tallet 73 av 87. Spørsmålet har gått til AP, SV, Sp, Rødt og MDG. Ingen har svart at de ikke støtter reversering.

– Tallene viser en overveldende politisk motstand i Finnmark mot sammenslåing av Troms og Finnmark og er en lovnad de må holde overfor velgerne hvis de får posisjoner de neste 4 årene.

Det sier Randi Karlstrøm, leder i ForFinnmark.

– Jeg tror at lovnaden om reversering vil påvirke folk som går til valg om 6 dager, og at de som stemmer også husker etter valget hvem som sa hva i denne saken.

I Troms har 73 førstekandidater til fylkesordførervervet / ordførervervet i Troms  svart at de støtter kravet om reversering / oppdeling av det tvangssammenslåtte storfylket «Troms og Finnmark fylkeskommmune».

Av 87 tilskrevne førstekandidater i Troms er det ingen som har svart at de IKKE støtter kravet om reversering av storfylket. 14 førstekandidater har ikke svart på vår henvendelse.

– Dette betyr at førstekandidatene til AP, SP, SV, Rødt og MDG på fylkestinget går samlet inn for reversering av det tvangssammenslåtte storfylket. Det sier Bjørn Willumsen fra ForTroms.

– Med utgangspunkt i dagens meningsmålinger viser dette resultatet at det er et stort flertall i det nye fylkestinget for deling / reversering av det tvangssammenslåtte storfylket.

Svarene bekrefter også det faktum at både AP, SP, SV og Rødt  i Troms og Finnmark i sine fylkesprogrammer har programfestet reversering. MDG lokalt og sentralt har tilkjennegitt det samme. 

For fullstendig oversikt over hvem som har svart innen fristen vises til vedlegg.

«Etternølere» i Troms er hjertelig velkommen til å registrere seg på lista vår, så skal vi være greie og offentliggjøre det før valget, sier Bjørn Willumsen velvillig.

ForFinnmark og ForTroms vil opplyse om at vi forstår at Alta Ap´s kandidat Monica Nielsen ikke svart på undersøkelsen. Vi har valgt å ikke purre på svar i respekt for valget om å ikke drive valgkamp etter den tragiske helikopterulykken.

Bakgrunn

ForTroms og ForFinnmark tok initiativ for å undersøke hvor partiene Ap, SV, Sp, Rødt og MDG stod i spørsmålet om reversering av sammenslåinga av Troms og Finnmark. I en epost til samtlige førstekandidater til ordfører/fylkesordfører ba vi dem redegjøre for sitt syn.

Her er mailen som gikk ut til politikerne den 28. august med svarfrist den 3. september:

«Velgerne i Finnmark og Troms har rett til å vite hvilke ordfører/fylkesordfører-kandidater som vil støtte en reversering av sammenslåingen av de to fylkene. Dette er et spørsmål som opptar svært mange velgere i de to fylkene, og før folket går til valgurnene må de få kunnskap om deres stemme vil bidra til en reversering – eller ikke. Derfor får du denne eposten, i likhet med samtlige rød-grønne førstekandidater til kommune- og fylkestingsvalget i Finnmark og Troms. 

I henhold til Inndelingslovens § 8 har det nye fylkestinget mandat til å fremme forslag om deling av det nye storfylket. AP, SP, SV, Rødt og MDG i Troms og Finnmark har programfestet / tilkjennegitt at de går inn for deling / reversering. Et slikt forslag om deling vil så kunne bli tatt opp til behandling i Stortinget etter stortingsvalget i 2021. Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre har sagt at han vil forholde seg til «hva det nye fylkestinget, samt ordførerne i Finnmark mener», dersom det blir rød-grønn regjering i 2021. 

Vi ber om et klart svar, med følgende svaralternativ: 
Jeg støtter reversering.
Jeg støtter ikke reversering.

Her er lista over Finnmarkspolitikerne som er for reversering

ARBEIDERPARTIET (kommune) 18 av 19

Wenche Pedersen (Vadsø)
Robert Jensen (Vardø)
Knut Store (Nesseby)
Helga Pedersen (Tana)
Svein A. Somby (Karasjok)
Bernth R. Sjusen (Måsøy)
Ragnhild Vassvik (Gamvik)
Rolf Øystein Laupstad (Berlevåg)
Sigurd Rafaelsen (Lebesby)
Kristina Hansen (Nordkapp)
Aina Borch (Porsanger)
Marianne Sivertsen Næss (Hammerfest)
Rune Rafaelsen (Sør-Varanger)
Mikke A Gaup (Kautokeino)
Stein Thomassen (Loppa)
Eva D. Husby (Hasvik)
Kari Lene Olsen (Nordkapp)
Geir Knutsen (Båtsfjord)
Monica Nilsen (Alta) – ikke svart

ARBEIDERPARTIET (fylket)
Kristina Hansen

SOSIALISTISK VENSTREPARTI (kommune) 15 av 15

Hanne Jonassen Harila (Vadsø)
Oddvar Betten (Nesseby)
Pål K Gabrielsen (Sør-Varanger)
Jan Olsen (Nordkapp)
Cato Robert Kristiansen (Loppa)
Anna Grethe A Johnsen (Berlevåg)
Daniel Arnrup-Øien (Lebesby)
Alf Norman Hansen (Gamvik)
Morten Wilhelmsen (Vardø)
Sigurd Haugen (Tana)
Marit Utsi (Kautokeino)
Sylvi J. Johnsen (Porsanger)
Ove Brun Mathisen/Reidar Johansen/
Elisabeth Rønning (Hammerfest)
Anita H Pedersen

SV (fylket)
Kirsti Bergstø

SENTERPARTIET (kommune) 18 av 18

Lars-Rune Kjæreng (Vadsø)
Terje Soløy (Vardø)
Henrik Pettersen (Loppa)
Tor Harald Mikkola (Nordkapp)
Marius Nilsen (Gamvik)
Jan Martin Rishaug (Alta)
Jon Nikolaisen (Porsanger)
Johnny Myhre (Lebesby)
Frank Tore Nygård (Berlevåg)
Lodve A. Svare (Hammerfest)
Anne Torill Eriksen Balto (Karasjok)
Øystein Nilsen (Nesseby)
Ronald Wærnes (Båtsfjord)
Kurt Wikan (Sør-Varanger)
Jon Erland Balto (Tana)
Hans Ole N. Eira (Kautokeino)
Geir Iversen (Hasvik)
Reidun Mortensen (Måsøy)

Sp (fylket)
Anne Toril Eriksen Balto

MDG (kommune) 6 av 6

Farid Shariati (Vadsø)
Arne Liaklev (Sør-Varanger)
Ørjan Jensen (Vardø)
Tor Johansen (Nordkapp)
Siren åse/Marius Johansen (H.fest)
Frode Elias Lindal

RØDT (kommune) 6 av 6
Veronicha Angell Bergli (Vadsø)
Helge M Ryeng (Sør-Varanger)
Jonas Muhammad (Måsøy)
Lars Ivar Wæhre (Hammerfest)
Lars O Stensvold (Porsanger)
Britt Karin Søvik (Alta)

Rødt (fylket)
Randi Sjølie

Her er lista over Tromspolitikerne som er for reversering

ARBEIDERPARTIET
Bjørn Inge Mo, 1.kandidat på fylkeslista Troms og Finnmark
Gunda Johansen, Balsfjord
Hege Beate Myrseth, Lavangen
Markus Gabrielsen, Karlsøy
Hilde Nyvoll, Nordreisa
Berit Wikstøl, Bardu
Sverre Nordmo, Gratangen
Inger Heiskel, Storfjord
Bernt Lyngstad, Kåfjord
Marit Espenes, Dyrøy
Kari-Anne Opsal, Harstad
Einar Lauritzen, Skjervøy
Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa
Sølvi G Jensen, Lyngen
Torbjørn Larsen, Kvæfjord
7 førstekandidater av 22 har ikke svart.

SENTERPARTIET
Ivar B. Prestbakmo, førstekandidat på fylkeslista Troms og Finnmark
Kjell Sverre Myrvoll, Dyrøy
Freddy Mikkelsen, Skjervøy
Toralf Heimdal, Bardu
Marita Takvannsbukt, Storfjord
Linn-Charlotte Nordahl
Karin Eriksen, Kvæfjord
Svein Leiros, Kåfjord
Jan Helge Jensen, Kvænangen
Kurt Michalsen, Skjervøy
Bernhardt Halvorsen, Lavangen
Jan Agnar Rydningen, Lyngen
Hugo G Olsen, Ibestad
Sigrun Wiggen Prestbakmo
Espen Ludviksen, Harstad
Tom Rune Eliseussen, Senja
Jens – Olav Løvlid, Balsfjord
Bernt-Magne Luneng, Målselv
Marlene Berntsen Bråthen, Tromsø
Anita Karlsen, Gratangen

2 førstekandidater av 22 har ikke svart.

SV
Benedicte Elisabeth Rørholt, Målselv
Pål Julius Skogholt, Tromsø
Linda Wikeland, Kvæfjord
Kjell Lillegård, Dyrøy
Siv Elin Hansen, Nordreisa
Per–Arne Slettmo, Balsfjord
Herbjørg Valvåg, Tranøy
Edvin Eriksen, Harstad
Odd-Are Hansen, Tjeldsund
Eli Helene Johannesen, Salangen

3 førstekandidater av 13 har ikke svart. Fylkeslistetopp Kirsti Bergstø har svart positivt til «For Finnmark».

Rødt
Jens Ingvald Olsen, førstekandidat på fylkestingslista for Troms og Finnmark

Bendik Hugstmyr Woie, Tromsø
Jørn Hofsø Hjellnes, Harstad
Mats Larsen, Målselv
Kjell Erland Pedersen, Tjeldsund
Mette Andrea Kristoffersen, Balsfjord

100 %% har svart, inkl førstekandidaten på fylkeslisten Troms og Finnmark

MDG
Kriss Rokkan Iversen, førstekandidat på fylkestingslista for Troms og Finnmark
Hanne Gideonsen, Harstad
Hilde Strand, Senja
Silja Skjelnes-Mattila, Storfjord
Tania Lopez, Kåfjord
Barbara Vogele, Tromsø5
2 førstekandidater av 8 har ikke svart.

For reversering – Hvem har svart hittil?

i Politikk By

Her får du den foreløpige lista over hvilke Finnmarkskandidater som har svart at de er for reversering av sammenslåing av Troms og Finnmark.

Saken er at ForFinnmark og ForTroms har sendt ut en mail til listetoppene i Ap, SV, Sp, MDG og Rødt for å få vite om de er for reversering av sammenslåingen av Troms og Finnmark – eller ikke.

Fristen for å svare går ut ved midnatt i dag, 3. september, og da legger vi ut den fullstendige lista.

Hittil har disse Finnmarks-kandidatene svart at de er FOR REVERSERING:

ARBEIDERPARTIET (kommune)                                

Wenche Pedersen (Vadsø)                                        

Robert Jensen (Vardø)

Knut Store (Nesseby)

Helga Pedersen (Tana)

Svein A. Somby (Karasjok)

Bernth R. Sjusen (Måsøy)

Ragnhild Vassvik (Gamvik)

Rolf Øystein Laupstad (Berlevåg)

Sigurd Rafaelsen (Lebesby)

Kristina Hansen (Nordkapp)

Aina Borch (Porsanger)

Sigurd Rafaelsen (Lebesby)

Marianne Sivertsen Næss (Hammerfest)

Rune Rafaelsen (Sør-Varanger)

ARBEIDERPARTIET (fylket)

Kristina Hansen

Bjørn Inge Moe

SOSIALISTISK VENSTREPARTI (kommune)                

Hanne Jonassen Harila (Vadsø)                                

Oddvar Betten (Nesseby)

Pål K Gabrielsen (Sør-Varanger)

Jan Olsen (Nordkapp)

Cato Robert Kristiansen (Loppa)

Anna Grethe A Johnsen (Berlevåg)

Daniel Arnrup-Øien (Lebesby)

Alf Norman Hansen (Gamvik)

SV (fylket)

Kirsti Bergstø

SENTERPARTIET (kommune)                                    

Lars-Rune Kjæreng (Vadsø)                                       

Terje Soløy (Vardø)

Henrik Pettersen (Loppa)

Tor Harald Mikkola (Nordkapp)

Marius Nilsen (Gamvik)

Kurt Wikan (Sør-Varanger)

Jan Martin Rishaug (Alta)

Jon Nikolaisen (Porsanger)

Johnny Myhre (Lebesby)

Frank Tore Nygård (Berlevåg)

Lodve A. Svare (Hammerfest)

Anne Torill Eriksen Balto (Karasjok)

Øystein Nilsen (Nesseby)

Ronald Wærnes (Båtsfjord)

Sp (fylket)

Anne Toril Eriksen Balto

MDG (kommune)                                                                                                     

Farid Shariati (Vadsø)

Arne Liaklev (Sør-Varanger)

Ørjan Jensen (Vardø)

RØDT (kommune)                                                     

Veronicha Angell Bergli (Vadsø)                                 

Helge M Ryeng (Sør-Varanger)

Jonas Muhammad (Måsøy)

Lars Ivar Wæhre (Hammerfest)

Britt Karin Søvik (Alta)

Rødt (fylket)

Randi Sjølie

—————————————–

I vår mail til kandidatene stilte følgende spørsmål:

Vil du støtte reversering av sammenslåingen av Troms og Finnmark – eller ikke?

Velgerne i Finnmark og Troms har rett til å vite hvilke ordfører/fylkesordfører-kandidater som vil støtte en reversering av sammenslåingen av de to fylkene. Dette er et spørsmål som opptar svært mange velgere i de to fylkene, og før folket går til valgurnene må de få kunnskap om deres stemme vil bidra til en reversering – eller ikke. Derfor får du denne eposten, i likhet med samtlige rød-grønne førstekandidater til kommune- og fylkestingsvalget i Finnmark og Troms.

I henhold til Inndelingslovens § 8 har det nye fylkestinget mandat til å fremme forslag om deling av det nye storfylket. AP, SP, SV, Rødt og MDG i Troms og Finnmark har programfestet / tilkjennegitt at de går inn for deling / reversering. Et slikt forslag om deling vil så kunne bli tatt opp til behandling i Stortinget etter stortingsvalget i 2021. Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre har sagt at han vil forholde seg til «hva det nye fylkestinget, samt ordførerne i Finnmark mener», dersom det blir rød-grønn regjering i 2021.

Vi ber om et klart svar, med følgende svaralternativ:

JEG STØTTER REVERSERING.

JEG STØTTER IKKE REVERSERING.

Svar utbes senest tirsdag 3 september til epostadr: forfinnmark@gmail.com

Svar kan også sendes pr sms til tlf 951 55 520

Mvh
For Finnmark v / Randi Karlstrøm
For Troms v / Per Oskar Kjølaas

0 produkt(er) kr0.00
Gå til Topp