Illustrasjon. Foto: Céline/flickr

For reversering – Hvem har svart hittil?

i Politikk av

Her får du den foreløpige lista over hvilke Finnmarkskandidater som har svart at de er for reversering av sammenslåing av Troms og Finnmark.

Saken er at ForFinnmark og ForTroms har sendt ut en mail til listetoppene i Ap, SV, Sp, MDG og Rødt for å få vite om de er for reversering av sammenslåingen av Troms og Finnmark – eller ikke.

Fristen for å svare går ut ved midnatt i dag, 3. september, og da legger vi ut den fullstendige lista.

Hittil har disse Finnmarks-kandidatene svart at de er FOR REVERSERING:

ARBEIDERPARTIET (kommune)                                

Wenche Pedersen (Vadsø)                                        

Robert Jensen (Vardø)

Knut Store (Nesseby)

Helga Pedersen (Tana)

Svein A. Somby (Karasjok)

Bernth R. Sjusen (Måsøy)

Ragnhild Vassvik (Gamvik)

Rolf Øystein Laupstad (Berlevåg)

Sigurd Rafaelsen (Lebesby)

Kristina Hansen (Nordkapp)

Aina Borch (Porsanger)

Sigurd Rafaelsen (Lebesby)

Marianne Sivertsen Næss (Hammerfest)

Rune Rafaelsen (Sør-Varanger)

ARBEIDERPARTIET (fylket)

Kristina Hansen

Bjørn Inge Moe

SOSIALISTISK VENSTREPARTI (kommune)                

Hanne Jonassen Harila (Vadsø)                                

Oddvar Betten (Nesseby)

Pål K Gabrielsen (Sør-Varanger)

Jan Olsen (Nordkapp)

Cato Robert Kristiansen (Loppa)

Anna Grethe A Johnsen (Berlevåg)

Daniel Arnrup-Øien (Lebesby)

Alf Norman Hansen (Gamvik)

SV (fylket)

Kirsti Bergstø

SENTERPARTIET (kommune)                                    

Lars-Rune Kjæreng (Vadsø)                                       

Terje Soløy (Vardø)

Henrik Pettersen (Loppa)

Tor Harald Mikkola (Nordkapp)

Marius Nilsen (Gamvik)

Kurt Wikan (Sør-Varanger)

Jan Martin Rishaug (Alta)

Jon Nikolaisen (Porsanger)

Johnny Myhre (Lebesby)

Frank Tore Nygård (Berlevåg)

Lodve A. Svare (Hammerfest)

Anne Torill Eriksen Balto (Karasjok)

Øystein Nilsen (Nesseby)

Ronald Wærnes (Båtsfjord)

Sp (fylket)

Anne Toril Eriksen Balto

MDG (kommune)                                                                                                     

Farid Shariati (Vadsø)

Arne Liaklev (Sør-Varanger)

Ørjan Jensen (Vardø)

RØDT (kommune)                                                     

Veronicha Angell Bergli (Vadsø)                                 

Helge M Ryeng (Sør-Varanger)

Jonas Muhammad (Måsøy)

Lars Ivar Wæhre (Hammerfest)

Britt Karin Søvik (Alta)

Rødt (fylket)

Randi Sjølie

—————————————–

I vår mail til kandidatene stilte følgende spørsmål:

Vil du støtte reversering av sammenslåingen av Troms og Finnmark – eller ikke?

Velgerne i Finnmark og Troms har rett til å vite hvilke ordfører/fylkesordfører-kandidater som vil støtte en reversering av sammenslåingen av de to fylkene. Dette er et spørsmål som opptar svært mange velgere i de to fylkene, og før folket går til valgurnene må de få kunnskap om deres stemme vil bidra til en reversering – eller ikke. Derfor får du denne eposten, i likhet med samtlige rød-grønne førstekandidater til kommune- og fylkestingsvalget i Finnmark og Troms.

I henhold til Inndelingslovens § 8 har det nye fylkestinget mandat til å fremme forslag om deling av det nye storfylket. AP, SP, SV, Rødt og MDG i Troms og Finnmark har programfestet / tilkjennegitt at de går inn for deling / reversering. Et slikt forslag om deling vil så kunne bli tatt opp til behandling i Stortinget etter stortingsvalget i 2021. Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre har sagt at han vil forholde seg til «hva det nye fylkestinget, samt ordførerne i Finnmark mener», dersom det blir rød-grønn regjering i 2021.

Vi ber om et klart svar, med følgende svaralternativ:

JEG STØTTER REVERSERING.

JEG STØTTER IKKE REVERSERING.

Svar utbes senest tirsdag 3 september til epostadr: forfinnmark@gmail.com

Svar kan også sendes pr sms til tlf 951 55 520

Mvh
For Finnmark v / Randi Karlstrøm
For Troms v / Per Oskar Kjølaas