Illustrasjonsfoto: Fellesnemnda for sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner. Foto: Troms fylkeskommune.

OVERVELDENDE FLERTALL FOR REVERSERING!

i Politikk av

OVERVELDENDE POLITISK FLERTALL FOR REVERSERING AV SAMMENSLÅINGA AV TROMS OG FINNMARK!  

Innen fristen 3. september sier 63 av 64 førstekandidater til ordførervervet og samtlige fylkesordførerkandidater i Finnmark ja til reversering av sammenslåinga av Troms og Finnmark. I Troms er tallet 73 av 87. Spørsmålet har gått til AP, SV, Sp, Rødt og MDG. Ingen har svart at de ikke støtter reversering.

– Tallene viser en overveldende politisk motstand i Finnmark mot sammenslåing av Troms og Finnmark og er en lovnad de må holde overfor velgerne hvis de får posisjoner de neste 4 årene.

Det sier Randi Karlstrøm, leder i ForFinnmark.

– Jeg tror at lovnaden om reversering vil påvirke folk som går til valg om 6 dager, og at de som stemmer også husker etter valget hvem som sa hva i denne saken.

I Troms har 73 førstekandidater til fylkesordførervervet / ordførervervet i Troms  svart at de støtter kravet om reversering / oppdeling av det tvangssammenslåtte storfylket «Troms og Finnmark fylkeskommmune».

Av 87 tilskrevne førstekandidater i Troms er det ingen som har svart at de IKKE støtter kravet om reversering av storfylket. 14 førstekandidater har ikke svart på vår henvendelse.

– Dette betyr at førstekandidatene til AP, SP, SV, Rødt og MDG på fylkestinget går samlet inn for reversering av det tvangssammenslåtte storfylket. Det sier Bjørn Willumsen fra ForTroms.

– Med utgangspunkt i dagens meningsmålinger viser dette resultatet at det er et stort flertall i det nye fylkestinget for deling / reversering av det tvangssammenslåtte storfylket.

Svarene bekrefter også det faktum at både AP, SP, SV og Rødt  i Troms og Finnmark i sine fylkesprogrammer har programfestet reversering. MDG lokalt og sentralt har tilkjennegitt det samme. 

For fullstendig oversikt over hvem som har svart innen fristen vises til vedlegg.

«Etternølere» i Troms er hjertelig velkommen til å registrere seg på lista vår, så skal vi være greie og offentliggjøre det før valget, sier Bjørn Willumsen velvillig.

ForFinnmark og ForTroms vil opplyse om at vi forstår at Alta Ap´s kandidat Monica Nielsen ikke svart på undersøkelsen. Vi har valgt å ikke purre på svar i respekt for valget om å ikke drive valgkamp etter den tragiske helikopterulykken.

Bakgrunn

ForTroms og ForFinnmark tok initiativ for å undersøke hvor partiene Ap, SV, Sp, Rødt og MDG stod i spørsmålet om reversering av sammenslåinga av Troms og Finnmark. I en epost til samtlige førstekandidater til ordfører/fylkesordfører ba vi dem redegjøre for sitt syn.

Her er mailen som gikk ut til politikerne den 28. august med svarfrist den 3. september:

«Velgerne i Finnmark og Troms har rett til å vite hvilke ordfører/fylkesordfører-kandidater som vil støtte en reversering av sammenslåingen av de to fylkene. Dette er et spørsmål som opptar svært mange velgere i de to fylkene, og før folket går til valgurnene må de få kunnskap om deres stemme vil bidra til en reversering – eller ikke. Derfor får du denne eposten, i likhet med samtlige rød-grønne førstekandidater til kommune- og fylkestingsvalget i Finnmark og Troms. 

I henhold til Inndelingslovens § 8 har det nye fylkestinget mandat til å fremme forslag om deling av det nye storfylket. AP, SP, SV, Rødt og MDG i Troms og Finnmark har programfestet / tilkjennegitt at de går inn for deling / reversering. Et slikt forslag om deling vil så kunne bli tatt opp til behandling i Stortinget etter stortingsvalget i 2021. Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre har sagt at han vil forholde seg til «hva det nye fylkestinget, samt ordførerne i Finnmark mener», dersom det blir rød-grønn regjering i 2021. 

Vi ber om et klart svar, med følgende svaralternativ: 
Jeg støtter reversering.
Jeg støtter ikke reversering.

Her er lista over Finnmarkspolitikerne som er for reversering

ARBEIDERPARTIET (kommune) 18 av 19

Wenche Pedersen (Vadsø)
Robert Jensen (Vardø)
Knut Store (Nesseby)
Helga Pedersen (Tana)
Svein A. Somby (Karasjok)
Bernth R. Sjusen (Måsøy)
Ragnhild Vassvik (Gamvik)
Rolf Øystein Laupstad (Berlevåg)
Sigurd Rafaelsen (Lebesby)
Kristina Hansen (Nordkapp)
Aina Borch (Porsanger)
Marianne Sivertsen Næss (Hammerfest)
Rune Rafaelsen (Sør-Varanger)
Mikke A Gaup (Kautokeino)
Stein Thomassen (Loppa)
Eva D. Husby (Hasvik)
Kari Lene Olsen (Nordkapp)
Geir Knutsen (Båtsfjord)
Monica Nilsen (Alta) – ikke svart

ARBEIDERPARTIET (fylket)
Kristina Hansen

SOSIALISTISK VENSTREPARTI (kommune) 15 av 15

Hanne Jonassen Harila (Vadsø)
Oddvar Betten (Nesseby)
Pål K Gabrielsen (Sør-Varanger)
Jan Olsen (Nordkapp)
Cato Robert Kristiansen (Loppa)
Anna Grethe A Johnsen (Berlevåg)
Daniel Arnrup-Øien (Lebesby)
Alf Norman Hansen (Gamvik)
Morten Wilhelmsen (Vardø)
Sigurd Haugen (Tana)
Marit Utsi (Kautokeino)
Sylvi J. Johnsen (Porsanger)
Ove Brun Mathisen/Reidar Johansen/
Elisabeth Rønning (Hammerfest)
Anita H Pedersen

SV (fylket)
Kirsti Bergstø

SENTERPARTIET (kommune) 18 av 18

Lars-Rune Kjæreng (Vadsø)
Terje Soløy (Vardø)
Henrik Pettersen (Loppa)
Tor Harald Mikkola (Nordkapp)
Marius Nilsen (Gamvik)
Jan Martin Rishaug (Alta)
Jon Nikolaisen (Porsanger)
Johnny Myhre (Lebesby)
Frank Tore Nygård (Berlevåg)
Lodve A. Svare (Hammerfest)
Anne Torill Eriksen Balto (Karasjok)
Øystein Nilsen (Nesseby)
Ronald Wærnes (Båtsfjord)
Kurt Wikan (Sør-Varanger)
Jon Erland Balto (Tana)
Hans Ole N. Eira (Kautokeino)
Geir Iversen (Hasvik)
Reidun Mortensen (Måsøy)

Sp (fylket)
Anne Toril Eriksen Balto

MDG (kommune) 6 av 6

Farid Shariati (Vadsø)
Arne Liaklev (Sør-Varanger)
Ørjan Jensen (Vardø)
Tor Johansen (Nordkapp)
Siren åse/Marius Johansen (H.fest)
Frode Elias Lindal

RØDT (kommune) 6 av 6
Veronicha Angell Bergli (Vadsø)
Helge M Ryeng (Sør-Varanger)
Jonas Muhammad (Måsøy)
Lars Ivar Wæhre (Hammerfest)
Lars O Stensvold (Porsanger)
Britt Karin Søvik (Alta)

Rødt (fylket)
Randi Sjølie

Her er lista over Tromspolitikerne som er for reversering

ARBEIDERPARTIET
Bjørn Inge Mo, 1.kandidat på fylkeslista Troms og Finnmark
Gunda Johansen, Balsfjord
Hege Beate Myrseth, Lavangen
Markus Gabrielsen, Karlsøy
Hilde Nyvoll, Nordreisa
Berit Wikstøl, Bardu
Sverre Nordmo, Gratangen
Inger Heiskel, Storfjord
Bernt Lyngstad, Kåfjord
Marit Espenes, Dyrøy
Kari-Anne Opsal, Harstad
Einar Lauritzen, Skjervøy
Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa
Sølvi G Jensen, Lyngen
Torbjørn Larsen, Kvæfjord
7 førstekandidater av 22 har ikke svart.

SENTERPARTIET
Ivar B. Prestbakmo, førstekandidat på fylkeslista Troms og Finnmark
Kjell Sverre Myrvoll, Dyrøy
Freddy Mikkelsen, Skjervøy
Toralf Heimdal, Bardu
Marita Takvannsbukt, Storfjord
Linn-Charlotte Nordahl
Karin Eriksen, Kvæfjord
Svein Leiros, Kåfjord
Jan Helge Jensen, Kvænangen
Kurt Michalsen, Skjervøy
Bernhardt Halvorsen, Lavangen
Jan Agnar Rydningen, Lyngen
Hugo G Olsen, Ibestad
Sigrun Wiggen Prestbakmo
Espen Ludviksen, Harstad
Tom Rune Eliseussen, Senja
Jens – Olav Løvlid, Balsfjord
Bernt-Magne Luneng, Målselv
Marlene Berntsen Bråthen, Tromsø
Anita Karlsen, Gratangen

2 førstekandidater av 22 har ikke svart.

SV
Benedicte Elisabeth Rørholt, Målselv
Pål Julius Skogholt, Tromsø
Linda Wikeland, Kvæfjord
Kjell Lillegård, Dyrøy
Siv Elin Hansen, Nordreisa
Per–Arne Slettmo, Balsfjord
Herbjørg Valvåg, Tranøy
Edvin Eriksen, Harstad
Odd-Are Hansen, Tjeldsund
Eli Helene Johannesen, Salangen

3 førstekandidater av 13 har ikke svart. Fylkeslistetopp Kirsti Bergstø har svart positivt til «For Finnmark».

Rødt
Jens Ingvald Olsen, førstekandidat på fylkestingslista for Troms og Finnmark

Bendik Hugstmyr Woie, Tromsø
Jørn Hofsø Hjellnes, Harstad
Mats Larsen, Målselv
Kjell Erland Pedersen, Tjeldsund
Mette Andrea Kristoffersen, Balsfjord

100 %% har svart, inkl førstekandidaten på fylkeslisten Troms og Finnmark

MDG
Kriss Rokkan Iversen, førstekandidat på fylkestingslista for Troms og Finnmark
Hanne Gideonsen, Harstad
Hilde Strand, Senja
Silja Skjelnes-Mattila, Storfjord
Tania Lopez, Kåfjord
Barbara Vogele, Tromsø5
2 førstekandidater av 8 har ikke svart.