Foto: Politica Italia/flickr

Dette er fake news, herr redaktør!

i Politikk av

Skrevet av Arne Pedersen, ForFinnmark og Bjørn Willumsen, ForTroms

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys og redaktør Arne Reginiussen i avisa iFinnmark har i lengre tid kjørt en rein og rå kampanjejournalistikk for høyreregjeringens tvangssammenslåing av Troms og Finnmark.

Men disse skriveriene i fylkenes to største aviser har ikke gått hjem hos folk flest. Etter fylkestingsvalget ligger høyrepartiene i våre to fylker med knekt rygg, mens de partiene som har programfestet reversering er i et overveldende flertall i det nye fylkestinget.

I tillegg har samtlige førstekandidater i Ap, Sp, SV, Rødt og MDG, i nesten alle kommuner i Troms og Finnmark, på forespørsel fra ForFinnmark og ForTroms, svart at de er FOR reversering av storfylket. 

Men også etter valget ser vi i fri utfoldelse to redaktører som misbruker sitt samfunnsoppdrag, sine stillinger og sin definisjonsmakt til en type kampanjejournalistikk som vi ikke har sett maken til siden Troms – kraftskandalen i 2010. Hva i alle dager er det som foregår? 

I helga var Troms og Finnmark AP samlet til et viktig møte på Ishavshotellet i Tromsø. Vi var der. Politisk redaktør Skjalg Fjellheim var der. Fjellheim la etter første dag ut en kommentar på Nordnorsk Debatt, under tittelen «Reversering gjør vondt.» 

Sitat fra artikkelen: «Flere kilder i Finnmark sier de mener det ville vært bedre å kjempe for å få overført nye oppgaver etter stortingsvalget i 2021, enn å reversere. De er også bekymret over hva det vedvarende fokuset på reversering gjør med omdømmet. De vil ha fokus på muligheter og verdiskapning.

Etter en nesten to timers lang debatt fremsto det faktisk som merkelig at dette er et reverseringsparti. Bare to av talerne, begge fra Vadsø, var opptatt av reversering. De andre talerne nevnte ikke reversering med et ord. Tvert imot snakket de om politiske saker som er viktige for det nye fylket.»

Dette er fake news, herr redaktør. Vi var der, og vi fulgte hele debatten. Spørsmålet om reversering preget hele møtet. I første avsnittet over her henter redaktøren sine kommentarer fra kilder, som på bakrommet snakker mot sitt eget partis politikk. Slikt lukter ikke spesielt godt.

Redaktøren skriver ellers at det bare var to talere fra Vadsø som var opptatt av reversering. Dette er, på godt norsk, blank løgn. Ei løgn som rammer partiet og alle delegatene som var kommet langveisfra for en seriøs politisk debatt.

Politisk redaktør prøver nå å tie i hjel representantskapet i Troms og Finnmark AP, på samme måte som folkeavstemningen og valgresultatet i våre to fylker skal gjøres irrelevant.

Cecilie Myrseth var første innleder: «Skal Ap være med å styre fylket, så vil det gå et brev om å oppdele det nye fylket.»

Nestleder i AP sentralt Bjørnar Skjæran var klar og grei i sin innledning: 

«Vi kan ikke nøle når vi blir spurt om det: Vil dere reversere i 2021? Sjølsagt vil vi det! Vi stemmer ikke mot regjeringa bare for å markere. Det vil bli litt annerledes etter åtte år med høyrestyre, men vi skal bygge opp igjen huset. Det kan hende at kjøkkenet blir litt annerledes, men vi skal bygge opp igjen det som er rasert.»

Når vi oppsummerer våre notater fra møtet, så er fakta som følger: 41 representanter deltok i denne debatten. Det var en – 1 – representant som sa fra talerstolen at han gikk mot reversering av det nye storfylket. 

10 representanter støttet reversering av storfylket i sine innlegg. To av disse var også opptatt av å ikke kaste vekk så mye penger på nye logoer osv før reversering finner sted. Nestleder Skjæran oppsummerte debatten slik: « Ap er krystallklar. Sammenslåinger skal være frivillig. Hvis fylkestinget vil oppløse det nye fylket i 2021 så går vi for det!» 

Vi tar i tillegg med følgende kommentar i Klassekampen fra Helga PedersenOg så må det selvsagt lages en plan for å reversere den meningsløse tvangssammenslåinga mellom Troms og Finnmark, slik velgerne ga klar beskjed om i årets fylkestingsvalg.

Dette er fakta fra møtet, herr redaktør. Hva i alle dager er det som foregår i redaksjonen i Nordlys? «Smaafolkets avis» framstår i debatten om tvangssammenslåingen som et organ for høyrekreftene, for kvotebaronene og oppdretts-milliardærene. 

Redaktøren framstår i et kampanjemodus, som vi ikke har sett maken til i Tromsø siden Troms Kraft- skandalen i 2010. Takket være en lekkasje den gang ble samtlige aktører, inkl. Nordlys, First House, næringslivstopper og politiske bakspillere tatt med buksa så ettertrykkelig nedafor knærne at samtlige aktører sto avkledd tilbake. 

Da handlet det om delprivatisering av Troms Kraft. Nå handler det om selve folkestyret i våre to fylker og om hvem som skal leve av våre rike ressurser her nord. 

Og her har Nordlys – og iFinnmark – så ettertrykkelig havnet på gal side!