Nils Einar Samuelsen, Jo Inge Hesjevik og Arne Liakleiv. Foto Harald F. Hereide, Finnmark fylkeskommune

ForFinnmark inviterer til debatt under Varangerfestivalen

i Politikk/Pressemelding av

Hvordan vil politikerne jobbe for en reversering av sammenslåingen av Finnmark og Troms frem mot stortingsvalget 2021? Det må vi vite før vi går til valgurnene.

Derfor inviteres alle til å komme for å høre politikerne svare for seg den 10. august kl. 13.00 i teltet på torget i Vadsø. Kan du ikke komme, streamer vi direkte fra seansen.

De politikerne som stiller opp er:

Ap:       Tarjei B. Jensen (3. kandidat)
H:         Jo Inge Hersjevik (2. kandidat)
V:         Trine Noodt (1. kandidat)
FrP:      John Roar Karlsen (1. kandidat)
MDG:   Frode Elias Lindahl (2. kandidat)
Rødt:    Jens Ingvald Olsen (1. kandidat)
SV:       Kirsti Bergstø (1. kandidat)
Sp:       Anne Toril Eriksen Balto (2. kandidat)
KrF:      Kan ikke stille pga. valgkampåpning. 

De viktigste temaene vi vil utfordre kandidatene på valglistene til fylkestingsvalget Troms og Finnmark på er:

  • Hvor tydelig garanti kan du gi velgerne for at du og ditt parti skal gjøre jobben for at Finnmark og Troms skal bestå som egne fylker og stortingsvalgkretser?
  • Hvordan vil dere jobbe for en reversering av sammenslåingen frem mot stortingsvalget 2021?
  • Hvordan vil dere ivareta Finnmark og Troms sine interesser i tiden frem mot stortingsvalget 2021?
  • Hvilke garantier kan dere gi til velgerne at dere aktivt vil bidra til at fylkestinget søker om oppdeling?
  • Hvorfor mener du velgerne skal gi ditt parti sin demokratiske fullmakt til å styre dagens Finnmark og Troms fra 2020?

Debattleder er Bill Iversen.

Det åpnes for spørsmål fra salen.

Musikalske innslag og enkel servering. 

Velkommen!