Gunn May Thomassen. Foto: Privat

– Hold ut, ikke mist motet!

i Artikkel av

– Hold ut, ikke mist motet, sier en Gunn-May Thomassen fra Nordvågen. Hun er en av mange medlemmer i ForFinnmark som støtter kampen for å beholde Finnmark som eget fylke.

– Alle jeg snakker med mener at tvangssammenslåing av Troms og Finnmark er en elendig idé. Her er det ingen som tviler.

De siste dagene har KrF-håpet blitt knust for de som trodde partiet ville velge venstresiden i norsk politikk og dermed få snudd tvangsvedtaket. Fylkesordfører Ragnhild Vassvik har også vært ute nylig og gjort folk usikker med sine utsagn om at hun innerst inne ikke tror man kan få snudd saken. Nylig har hun gått ut og avvist at slaget er tapt om Finnmark som egen region.

Gunn-May har støttet ForFinnmark og motstanden mot tvangssammenslåingen helt siden folkeavstemmingen i mai. Hun mener det er gode grunner for å si nei.

– Avstandene er for stor. Finnmark er jo allerede stort nok i areal. Blir vi sammenslått kommer alt til å samles i Tromsø, og alt blir avgjort der. Troms har nok utfordringer selv, så det blir ikke noe mer på oss. Jeg tror de vil ha Finnmark, for da tror de at de får mer penger. Dessuten blir jeg sint når jeg ser at regjering og storting bruker tvang overfor oss Finnmarkinger. Det er ikke demokrati, det er diktatur!

Gunn-May vil hjelpe ForFinnmark til å få flere medlemmer. Nylig bestilte hun flere ForFinnmark-buttons som hun vil selge til folk i sin egen «vervekampanje».

– Jeg har ikke så mye penger å rutte med som ufør, men både jeg og andre av mine venner her bruker å sende små beløp til ForFinnmark, for de gjør så god jobb. Jeg tror vi kan vinne denne saken, og en rettssak er på sin plass. Det vil folk, i alle fall de jeg snakker med!

Gunn-May anbefaler folk til å stå på og ikke tvile.

– Ikke mist motet, vi gir oss ikke. Jeg har tro på at Finnmark vinner, og da hjelper det å være mange. Meld dere inn i ForFinnmark. Jo større vi er, jo mer må makta høre på oss!

_____________________________________________

For påmelding:

Send navn, adresse, mail og telefon til forfinnmark@gmail.com