Nei til tvangssammenslåing av Troms og Finnmark

Knagg arkiv

avmakt

Nokpunkt og avmakt

i Politikk By

Nokpunkt og avmakt er avbøtende definisjoner. Ved avmakt er reaksjonsmønster og adferd forskjellig. Noen reagerer med sinne, andre med redsel, noen gir opp mens andre går til kamp.

Så kan man vel si at grensen er nådd når mennesket ikke lengre kan rasjonalisere tankene, men preges av følelser som kommer stykkevis og delt.

Nord Norge og for øvrig hele distrikts Norge har gjennom lang tid vært gjenstand for villede politiske formørkelser pakket inn i distrikts og nordområdemeldinger. Flotte ord, retorikker med håp, lovnader om innovasjon og ikke minst tiltakspakker med ord som vekst.

Fasiten derimot er dyster. Det er og har vært et spill for galleriet, ord som har vist seg uten innhold og i det hele et gedigent tillitsbrudd.

Om noen tror jeg sitter og skriver løgnaktige påstander, vel – så bruk tiden til å lese meldingene, sett sammen en liste over positive gevinster og sammenlign så de økonomiske og samfunnsmessige forskjellene mellom by og land.

Urfolkspolitikk, distriktspolitikk og nordområdepolitikk har et og samme mønster. De er vurdert, drøftet, skrevet og utlagt på skrivebord med snever eller perifer forståelse og et iboende ønske om å karre mest til seg selv.

Når jeg nå velger å stenge ned sinne, tøye frykten, finne håp og gå til kamp er det ikke for å sette by opp mot land, men heller bidra til en modell etter rettferdighet og medborgerskap. Derfor føres pennen varsomt og med budskap om inkludering fremfor eksklusjon.

Jeg vil ha makten tilbake til kommunene, til folkestyrene og se på vekst fremfor reduksjon. Jeg vil ha vekk kommune og regionreformene, sette folkets rett til selv å velge i front og ta tilbake det sanne demokrati.

Hjelp skal aldri være påtvungent, det skal være ønsket og etterspurt. Makt skal altså ikke benyttes som tvangsinstrument, men som et bidrag til folkerett. Slik er det ikke nå.

Staten skal aldri eie demokratiet, men være en spydspiss på vegne av ulikhetene og et inkluderende vertskap for både store og små.

Å ta tilbake makten, være en premissleverandør handler kun om vilje, om tro og et iboende ønske om å ivareta sitt eget nærmiljø.

Uten et velfungerende fellesskap blir vi kun et ett tall på jorden.

Ha en fin vinterkveld.

Þekkja alias Helge Nikolaisen

Teksten ble først publisert på facebooksiden Þekkja

0 produkt(er) kr0.00
Gå til Topp