Remi Strand. Foto: Kjetil Steigen.

Endelig er reverseringsarbeidet for Finnmark fylke startet

i Politikk av

Fylkesrådsleder fra Arbeiderpartiet Bjørn Inge Moe, har bedt fylkesdirektør Stein Ovesen om et notat som drøfter hvilke interne sammenslåingsprosesser vi skal fryse inntil beslutningen om reversering er tatt i Stortinget, og en utredning om hvordan organisasjonen skal forberedes på å drifte den kommende tiden med tanke på at oppløsningen skal gå enklest mulig for seg. Uttalelsen ble 29. januar 2021 lagt ut på Troms og Finnmark fylkeskommunes hjemmeside.

Sammen med Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet fremstår Arbeiderpartiet i fylkesrådet som garantisten for at Finnmark fylkesting gjenoppstår som selvstendig politisk regionalt folkevalgt organ. Dette er svært gode nyheter for alle oss som hele tiden har ment at tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark svekker finnmarksfolkets politiske innflytelse her vi bor. Revitalisering av fylkestinget i Finnmark vil korte ned avstanden mellom sentrum og periferi for befolkningen i Finnmark. Det betyr at vi – befolkningen i Finnmark får mer innflytelse på den regionale politikken som gjelder oss. Finnmarksfolkets suverenitet repareres og blir igjen sterkere, fordi våre stemmer i fremtiden ikke lenger behøver å veies mot f.eks. den store befolkningen i kommuner som Tromsø.  I følge den ikoniske professor Stein Rokkan betyr det dessuten at vi blir en mer brysom politisk stemme for sentralforvaltningen i Oslo, fordi vi enda sterkere kan artikulere Finnmarks interesser.

Det er nødvendig å tilbakeføre det politiske initiativet til en regional politisk arena i Finnmark bl.a. for at Finnmarksfolket kan samle seg som en enhetlig politisk kraft i arbeidet mot sentralisering og den største befolkningsnedgangen som de fleste kommunene på kysten opplever på tjue år. Dette gjelder f.eks. Vardø som det siste halve året har hatt en dramatisk nedgang i befolkningen. Det gjelder også andre kommuner på kysten av Finnmark. Årsaken er fravær av distriktspolitikk hos den borgerlige regjeringen.
Dobbelt gledelig er meningsmålingene sist uke, der befolkningen i Finnmark spørres om de støtter oppdeling av tvangsfylket Troms og Finnmark. Med ett unntak går befolkningen i alle områdene i Finnmark med klart flertall inn for oppløsning. Det betyr at befolkningen i Finnmark vil rette opp feilen som Stortinget gjorde da Troms og Finnmark ble tvangssammenslått. Det betyr også at befolkningen i Finnmark stiller seg bak arbeidet til fylkesrådsleder Bjørn Inge Moe for å gjenopprette Finnmark fylke.
Med bakgrunn i det sterke folkelige engasjementet for å arbeide frem separasjon mellom Troms og Finnmark, må vi fremover arbeide hardt for å beholde fagmiljøet i fylkeskommunens avdeling i Vadsø. Det er viktig at fagmiljøet er solid og forberedt på å ta tilbake alle topplederfunksjonene for Finnmark.

Remi Strand

Arbeiderpartiet