Tommy Berg (SV), Alta, er gruppeleder for SV i fylkestinget Finnmark og Troms

SV peiser på for oppdeling av Troms og Finnmark neste år. Er dere med SP og AP?

i Politikk av

Da Troms og Finnmark SV dro på sitt forrige landsstyremøte i SV i januar hadde vi med oss i den virtuelle dokumentmappen et forslag om at oppdelingen av Troms og Finnmark skal skje så raskt som mulig. For oss betyr så raskt som mulig allerede om under et år. Nyttårsaften 2021.

Som forventet fikk vi unison støtte for vårt forslag sentralt i SV. Det betyr at oppdeling så raskt som mulig nå er offisiell SV-politikk. SV vil nå bringe dette til torgs både i eventuelle regjeringsforhandlinger og alle andre politiske sammenhenger der SV sitter ved bordet. SV er garantisten for oppdeling. Dette er en ytterligere understreking av det.

Snart 8 år med borgerlig styre har for oss i nord handlet om underfinansiering, et makkverk av en tvangsreform og stadig mindre utviklingsmidler til fylkene våre. Dette har vært den blå regjeringens bidrag i nord. Det er rett og slett intet å samle på i tre år til. La oss får det bort så raskt som mulig.
Når vi vil gjennomføre dette om allerede et år, så er det verken tilfeldig eller et valgkampstunt. Dette handler om at dette er det mest effektive, økonomisk fornuftige og det beste for folk i både Troms og Finnmark.

Troms og Finnmark fylkeskommune er fremdeles to intakte organisasjoner. To ekstra år med dette på dagsorden er det vi behøver minst. Regjeringen har bidratt mer enn nok med å ødelegge fokuset med sin hodeløse tvangsbruk. Ved et regjeringsskifte, med nye koster bak spakene nasjonalt, er det ingen grunn til å tvære dette ut.

Tvangssammenslåtte Troms og Finnmark er større enn Irland. Vi tror at befolkningen er bedre tjent med at folk som bor i Troms kan stemme frem et fylkesting for Troms og at Finnmarkinger kan stemme frem et fylkesting av Finnmarkinger. Så vil vi ha tett, frivillig samarbeid mellom fylkene der også Nordland inviteres med. Slik tror vi at vi sammen blir sterke.
Nå venter vi på Arbeiderpartiet og Senterpartiet i denne saken. Vil Troms og Finnmark måtte vente til 2024? Eller vil de være med SV på å dra bort plasteret raskt og smertefritt, og i stedet gi en vitamininnsprøytning til nye Finnmark og nye Troms?

I den politiske plattformen som samarbeidspartiene AP, SP og SV undertegnet før vi sammen dannet fylkesråd, står det:
«Vi skal jobbe aktivt mot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark»
Og:
«Organiseringen av Troms og Finnmark fylkeskommune må ivareta administrasjonene både i Finnmark og Troms, og beholde og utvikle kompetanse i begge de tidligere fylkeskommunene. Samarbeidspartiene legger til grunn at dette vil gjøre en framtidig oppheving av sammenslåingen mest mulig skånsom».

Å sørge for en rask og fornuftig lykkelig skilsmisse er derfor en oppfyllelse av vår politiske plattform. Vi tror at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er med oss når vi går for dette. Slik at vi raskest mulig kan oppfylle et av våre viktigste løfter til velgerne. Det er viktig. For Troms og Finnmark, og for troverdigheten til oss politikere. Vi skal levere det vi har lovet.

Tommy Berg
Gruppeleder for Troms og Finnmark, SV