Nei til tvangssammenslåing av Troms og Finnmark

Anbefalte artikler

Kommentaren

Enkelt å unngå «kaos»

Skrevet av Tromsaksjonen v/Nils Aarsæther, Ingrid Evertsen, Bjørn Willumsen og ForFinnmark v/Torill Olsen. Første gang publisert i Nordnorsk debatt.   Politisk redaktør … Les mer

Kommentaren

Enkelt å unngå «kaos»

Skrevet av Tromsaksjonen v/Nils Aarsæther, Ingrid Evertsen, Bjørn Willumsen og ForFinnmark v/Torill Olsen. Første gang publisert i Nordnorsk debatt.   Politisk redaktør … Les mer

Politikk

Gerrymandering på norsk

Skrevet av Per Gunnar Stensvaag Mens grensene i USA ligger fast, har Sanner og Mæland satt Norge på hodet med sine sentraliseringsreformer. … Les mer

Kommentaren

Kampen for Finnmark fortsetter!

Skrevet av Arne Pedersen (AP), styremedlem i ForFinnmark. Forslaget til KrF og regjeringspartiene om å overføre nordområdepolitikken til Finnmark/Troms er forførerisk fremmet, … Les mer

Kommentaren

Finnmark er sterk nok!

Skrevet av Arne Pedersen (A), styremedlem i ForFinnmark Fylkestinget, fylkesordføreren og folk i Finnmark er en kompakt og sterk enhet. En sånn … Les mer

Kommentaren

Kampen mot overmakta!

Skrevet av Torill Olsen, nestleder i ForFinnmark. Jeg tror at tvangssammenslåinga av Finnmark og Troms er dypt personlig for oss lengst nord. … Les mer

Politikk

Look to Finnmark!

Skrevet av Per Gunnar Stensvaag. I sin berømte Look to Norway-tale under 2. verdenskrig hyllet USAs president Franklin D. Roosevelt landet vårt for … Les mer

Kommentaren

Finnmarksvåren 2018

Skrevet av Rolf-Inge Sleipnes, Oslo/Nordland. Vi husker alle den arabiske våren i 2001. Et folkeopprør. Et fortvilet rop og håp om demokrati … Les mer

Politikk

Regjering eller despotier?

Skrevet av Tommy Andersen, nestleder for Hammerfest Senterparti. Jeg er ikke kjent for å være ordfattig. Men hele denne prosessen gjør meg nettopp … Les mer

Kommentaren

Folkets ombudsmenn?

Skrevet av Per Gunnar Stensvaag. Regjeringas holdning til folkeavstemninga i Finnmark viser et himmelropende gap mellom sentralmakt og grasrot. Tross overveldende nei til … Les mer

Kommentaren

Dårlig gangsyn, Børresen!

Skrevet av Geir Adelsten Iversen, stortingsrepresentant for Senterpartiet Finnmark. Børre St. Børresen kommenterer Senterpartitaktikk. Her kommer både ros og ris. Det siste … Les mer

Pressemelding

Respekter folkets nei!

– Regjeringen må respektere folkets klare nei til tvangsammenslåing med Troms, skriver Finnmark Senterparti i en pressemelding. Nå vil Senterpartiet fremme forslag … Les mer

Politikk

Mæland feilinformerer

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har signalisert at hun kommer til å straffe finnmarkingene, hvis de ikke snart setter ned representantene til … Les mer

Politikk

Flertallets diktatur

Et kvalitetsmål på et samfunn er hvordan minoriteter blir behandlet. I sunne demokratier tar flertallet også tilbørlig hensyn til mindretallet. Ved snever … Les mer

Gå til Topp