Nei til tvangssammenslåing av Troms og Finnmark

Anbefalte artikler

Kommentaren

Overformynderi og folkeforakt

Skrevet av Geir Adelsten Iversen, stortingsrepresentant Senterpartiet Finnmark Arne Reginiussen kommer med en del personangrep og ufinheter mot meg i iFinnmark Dagblad … Les mer

Kommentaren

Enkelt å unngå «kaos»

Skrevet av Tromsaksjonen v/Nils Aarsæther, Ingrid Evertsen, Bjørn Willumsen og ForFinnmark v/Torill Olsen. Første gang publisert i Nordnorsk debatt.   Politisk redaktør … Les mer

Politikk

Gerrymandering på norsk

Skrevet av Per Gunnar Stensvaag Mens grensene i USA ligger fast, har Sanner og Mæland satt Norge på hodet med sine sentraliseringsreformer. … Les mer

Kommentaren

Kampen for Finnmark fortsetter!

Skrevet av Arne Pedersen (AP), styremedlem i ForFinnmark. Forslaget til KrF og regjeringspartiene om å overføre nordområdepolitikken til Finnmark/Troms er forførerisk fremmet, … Les mer

Kommentaren

Finnmark er sterk nok!

Skrevet av Arne Pedersen (A), styremedlem i ForFinnmark Fylkestinget, fylkesordføreren og folk i Finnmark er en kompakt og sterk enhet. En sånn … Les mer

Kommentaren

Kampen mot overmakta!

Skrevet av Torill Olsen, nestleder i ForFinnmark. Jeg tror at tvangssammenslåinga av Finnmark og Troms er dypt personlig for oss lengst nord. … Les mer

Politikk

Look to Finnmark!

Skrevet av Per Gunnar Stensvaag. I sin berømte Look to Norway-tale under 2. verdenskrig hyllet USAs president Franklin D. Roosevelt landet vårt for … Les mer

Kommentaren

Finnmarksvåren 2018

Skrevet av Rolf-Inge Sleipnes, Oslo/Nordland. Vi husker alle den arabiske våren i 2001. Et folkeopprør. Et fortvilet rop og håp om demokrati … Les mer

Politikk

Regjering eller despotier?

Skrevet av Tommy Andersen, nestleder for Hammerfest Senterparti. Jeg er ikke kjent for å være ordfattig. Men hele denne prosessen gjør meg nettopp … Les mer

Kommentaren

Folkets ombudsmenn?

Skrevet av Per Gunnar Stensvaag. Regjeringas holdning til folkeavstemninga i Finnmark viser et himmelropende gap mellom sentralmakt og grasrot. Tross overveldende nei til … Les mer

Kommentaren

Dårlig gangsyn, Børresen!

Skrevet av Geir Adelsten Iversen, stortingsrepresentant for Senterpartiet Finnmark. Børre St. Børresen kommenterer Senterpartitaktikk. Her kommer både ros og ris. Det siste … Les mer

Pressemelding

Respekter folkets nei!

– Regjeringen må respektere folkets klare nei til tvangsammenslåing med Troms, skriver Finnmark Senterparti i en pressemelding. Nå vil Senterpartiet fremme forslag … Les mer

Politikk

Mæland feilinformerer

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har signalisert at hun kommer til å straffe finnmarkingene, hvis de ikke snart setter ned representantene til … Les mer

Politikk

Flertallets diktatur

Et kvalitetsmål på et samfunn er hvordan minoriteter blir behandlet. I sunne demokratier tar flertallet også tilbørlig hensyn til mindretallet. Ved snever … Les mer

Gå til Topp